Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Αμοιβών συνέχεια..

Έχουμε σαν μπούσουλα την αμοιβή        Δημάρχου                 4250,23
                                               αμοιβή    4  Αντιδημάρχων           7520,64
                                               αμοιβή      Προέδρου Δ.Σ.         1440,46

Με απλούς υπολογισμούς οι υπόλοιπες αμοιβές:

Οι αποδοχές των δημοτικών και τοπικών συμβούλων, καθώς και των προέδρων δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ΝΠΔΔ κλπ έχουν ως εξής: .
-Οι δημοτικοί σύμβουλοι αποζημιώνονται με 93 ευρώ ανά συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
-Τα μέλη των επιτροπών οικονομικού και ποιότητας ζωής αποζημιώνονται, ανά συνεδρίαση, με 46 ευρώ.
-Τα μέλη των ΔΣ των ΝΠΔΔ έχουν αποζημίωση, όπως τα μέλη των προαναφερθεισών επιτροπών.
-Ο πρόεδρος των ΝΠΔΔ, (με οικονομικό απολογισμό άνω των 300 χιλιάδων ευρώ) έχει μισθό μέχρι τον μισθό αντιδημάρχου, και ο αντιπρόεδρος το μισό του μισθού αυτού.
-Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ έχει μισθό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μισθό του αντιδημάρχου.
-Τα μέλη των ΔΣ των κοινωφελών επιχειρήσεων έχουν αποζημίωση μέχρι το 4% του μισθού του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
-Τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ μπορούν να έχουν αποζημίωση (ανά συνεδρίαση), ίση με την αποζημίωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
-Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του λιμενικού ταμείου έχουν μισθό, καθώς και τα μέλη του ΔΣ αποζημίωση (ανά συνεδρίαση).
-Οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, οι πρόεδροι των 3μελών συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων λαμβάνουν «έξοδα κίνησης» (δηλ μηνιαίο «μισθό»), των οποίων το ύψος ορίσθηκε με υπουργική απόφαση στα 300-400 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με την απόσταση από την έδρα του δήμου )
Για να μαθαίνουμε.

Η αμοιβή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Ερμιονίδας

Για να μαθαίνουμε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΦΜ : 997609152: 09912aff8205f
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:
  α.Των άρθρων 21 και 22 του ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α.247) όπως   τροποποίηθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010(Α.141)
  β.Του Νόμου .
  γ.Του π.δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194)
2. Την αριθμ. _____/2011 απόφαση του Δημάρχου περί μεταβίβασης εξουσίας να υπογράφουν "Με εντολή..." 3.Την ανάγκη για ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011. 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ και σαρανταέξι λεπτά 1.440,46 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων του Δήμου Ερμιονίδας, "Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)" Κ.Α.Ε. 00-6121 οικ. έτος 2011 για την ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Ερμιονίδας
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη χίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ και σαρανταέξι λεπτά
(1.440,46) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Ερμιονίδας - Κ.Α. 00-6121
Καταχωρήθηκε με α/α Β/63 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :121.136,88

Η ευρύτερη περιοχή των Αγίων Αναργύρων

  Του Βασίλη Γκάτσου
Πόσιμο και ποτιστικό νερό στον κάμπο Αγίων Αναργύρων.

Πέρα από την ορεινή Ερμιονίδα, τη μελλοντική νερομάνα της επαρχίας μας, η κάθε περιοχή έχει τις ιδιομορφίες της.
Μια ευλογημένη ως προς το νερό περιοχή είναι ο ευρύτερος κάμπος των Αγίων Αναργύρων που αρχίζει από τη λιμνοθάλασσα των Ποτοκίων και τελειώνει στη Μαγγούλα Ερμιόνης, ενώ το βάθος του περιλαμβάνει και τους λόφους από Δισκούρια μέχρι Πικροδάφνη, δηλαδή σχεδόν μέχρι Κρανίδι.
Η περιοχή αυτή είναι γνωστή για το μετάλλευμα λευκολίθου. Φαίνεται από γεωλογική άποψη ότι τα στρώματα του εδάφους ευνοούν πολύ τη συγκράτηση του νερού σε υπόγειες θα λέγαμε ‘δεξαμενές’.
Για να καταλάβουμε λοιπόν τι συνέβη με το νερό καλό είναι να παρακολουθήσουμε την ιστορία του νερού σε αυτή την ευλογημένη περιοχή. Έτσι θα γίνει αντιληπτό τι σημαίνει και ο όρος αειφορία ή αειφόρος σε σχέση με το νερό.
Πριν το 1800 τα εσπεριδοειδή ήταν πολύ ακριβά και περιζήτητα. Είναι όμως η καλλιέργεια που απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού. Υπήρχε λοιπόν μόνο ένα μεγάλο περιβόλι, η μετέπειτα περιβόλα του Βούλγαρη που όμως ποτιζόταν από πηγή. Το περιβόλι αυτό το περιγράφω στο βιβλίο μου και ιδιαίτερα το κανάλι που έφερνε το νερό από την πηγή στην τεράστια στέρνα του περιβολιού (σώζεται ακόμη). Προφανώς δεν υπήρχαν πηγάδια για πότισμα αγρών, εκτός από τα λίγα δημόσια για το πότισμα των ζώων. Την παλιά αυτή εποχή έτρεχε όλο το χρόνο η πηγή των Βουλγαρέικων, οι πηγές της Πικροδάφνης, των Αγίων Αναργύρων που είναι δίπλα στο Καθολικό (όχι το πηγάδι με το ιαματικό), το ρυάκι στη βορινή μάντρα των Βουλγαρέικων και άλλα ρυάκια, ενώ στη λιμνοθάλασσα Ποτοκίων ανέβλυζε, μέσα από τα βρύα, νερό προς τη θάλασσα. Μη ξεχνάμε ότι κατά τη Ρωμαϊκή Εποχή (μάλλον επ’ άρχοντος Magnus Lembesius Nargus) με ένα μεγάλο υδραγωγείο από τις πηγές της Πικροδάφνης υδρεύετο η πόλις των Ερμιονέων (και το καλοκαίρι) και είχε και λουτρά. Για όσους ξέρουν καλά την περιοχή, μετά από πολύ βροχερή χειμερινή περίοδο, ξαναζωντανεύουν όλα αυτά που προανέφερα, γι’ αυτό και μίλησα για ευλογημένη περιοχή.
Πέρασε ο καιρός και από το 1800 έως το 1930 έγιναν περισσότερα τα περιβόλια εσπεριδοειδών

Ο κος Βασίλης Λαδάς αφηγείται

Με αφορμή το  άρθρο  του κου Βασίλη Γκάτσου Τα "ΗΡΩΩΝ" , ο κος Βασίλης Λαδάς   ένας  άνθρωπος που βίωσε ένα από τα ποιο  σκοτεινά  κομμάτια  της ιστορίας  μας,  αφηγείται  συ- γκλονιστικά  τα γεγονότα όπως τα έζησε..

Η συνέχεια στο ιστολόγιο του  ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η φωτ. απο το "Πικρή Αλήθεια"

Σύρε την μπλε μπάρα δεξιά και αριστερά


Σταλμένο απο την Έλλη Βασιλάκη

Κούνα την μπλε μπάρα, δεξιά και αριστερά στο πριν και το μετά..

Εθελοντική αιμοδοσία στην Κοιλάδα

Μια και μιλάμε για αριθμούς..

Μια και μιλάμε για αριθμούς..


 Πόσο κάνει 111.111.111 x 111.111.111?       12.345.678.987.654.321

Ε?? ΚΑΙ Γ... ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!!

ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Οι αμοιβές Δημάρχου και Αντιδημάρχων Ερμιονίδας

Πηγή:  Ιχνηλάτες
Για να μαθαίνουμε.  (4250,23+7520,64)= 11770,87

                       

Μια αξιόλογη εκδήλωση στο 4ο Λύκειο Κορίνθου.

Μια αξιόλογη εκδήλωση στο 4ο Λύκειο Κορίνθου.
Γιάννης Δημαράκης

Ο Ρέπουλης σκέπτεται

Τα 3 τελευταία χρόνια 38000 άτομα προστέθηκαν στην αγροτιά μας. Κυρίως νέοι. Εννοείται Έλληνες. Αρκετοί απ’ αυτούς όντας και μορφωμένοι, εργατικοί και ενθουσιώδεις, ήδη διαπρέπουν στον αγροτικό τομέα. Σε λίγο με καμάρι θα προστεθώ κι εγώ σ’ αυτούς, όχι βέβαια ως νέος.
Λέει τίποτα αυτό στην Ερμιονίδα και τον Δήμο της;
Και για να λύσω  την απορία του Γιώργου : Ο Ρέπουλης σκέπτεται (από μέσα του γιατί είναι άγαλμα): «Αντί να περιποιείσαι εμένα και να χάνεις τον καιρό σου, καλλιέργησε με την ίδια επιμέλεια την ευλογημένη γη της Ερμιονίδας και αυτή θα σου επιστρέψει πολλαπλά τους κόπους σου. Τόσο σε σένα όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Μπρός! Και μη διστάζεις στιγμή!».

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Πόσιμο, ποτιστικό νερό και οδηγία 60 της ΕΕ

Του Βασίλη Γκάτσου
Πόσιμο νερό.
Από όσα δείχνει η ΔΕΥΑ Κρανιδίου, από όσα γνωρίζουμε για την κατανάλωση πόσιμου νερού στην Ερμιόνη, και από όσα περίπου υπολογίζονται για τα ορεινά χωριά της Ερμιονίδας βγαίνει το συμπέρασμα ότι η μέση ημερήσια κατανάλωση πόσιμου νερού στους οικισμούς της Ερμιονίδας είναι της τάξης των 6000 κ.μ./ ημέρα, δηλαδή 2200000 κ.μ. το χρόνο και βαίνει αυξανόμενη. Πόσιμο νερό όμως χρειάζονται και τα εξοχικά και τα ξενοδοχεία, ασχέτως αν το παίρνουν με βυτία ή με δίκτυο δημοτικό. Έτσι οι ετήσιες ανάγκες ανεβαίνουν σήμερα στα 3000000 κ.μ./ έτος. Και με την ιδιομορφία ότι τους 4 καλοκαιρινούς μήνες η ημερήσια κατανάλωση διπλασιάζεται.
Αυτές οι ποσότητες δεν πρόκειται να έρθουν από γεωτρήσεις ακόμη και αν βρέχει το διπλάσιο και τριπλάσιο στην Ερμιονίδα, γιατί είναι συγχρόνως πολύ μεγάλες και οι ανάγκες σε νερό για τις καλλιέργειες.
Η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας υπάρχει για να εξασφαλίζει πόσιμο νερό στους οικισμούς και δευτερευόντως στα εξοχικά και ξενοδοχεία. Θέλει δεν θέλει πρέπει να παρουσιάσει ένα πιστικό σχέδιο για την εξασφάλιση 3000000 κ.μ. το χρόνο σε πρώτη φάση, σχέδιο όμως που να προβλέπει και την ανεύρεση τουλάχιστον 1000000 κ.μ. για το μέλλον.

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν παρά οι παρακάτω, ή συνδυασμός των παρακάτω:

Οι «Αντάρτες του Διαδικτύου» σήμερα στη ΝΕΤ


Σήμερα στις 23:00, στη ΝΕΤ, στο Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα.
Στις 24 Ιανουαριου του 2011, η Ασμα Μαχφούζ, μια νεαρή Αιγύπτια ακτιβίστρια, δημιούργησε με τη κάμερα της ένα βίντεο και το ανάρτησε στο διαδίκτυο. Ζητούσε από τους συμπατριώτες της να ξεπεράσουν το φόβο και να κατέβουν σε μια διαδήλωση στη πλατεία Ταχρίρ, ακολουθώντας το παράδειγμα των Τυνήσιων διαδηλωτών που είχαν μόλις ανατρέψει το καθεστώς του Μπεν Αλι. «Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα είχε τέτοια απήχηση», εξηγεί στη κάμερα του Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα. Με έβλεπαν άνθρωποι στο δρόμο και μου έλεγαν πόσο είχαν συγκινηθεί και ότι θα ακολουθούσαν το κάλεσμα μου». Την επόμενη μέρα εκατοντάδες χιλιάδες μαζεύτηκαν στη κεντρική πλατεία του Καίρου, στη πρώτη από τις μεγάλες διαδηλώσεις που ανέτρεψαν το καθεστώς Μουμπάρακ.

Απονομές - Χοροεσπερίδα Α.Ο. Ερμιόνης

Απονομές - Χοροεσπερίδα Α.Ο. Ερμιόνης
 Το Σάββατο 2/4 στις 17:30 θα ξεκινήσει το φιλικό που θα ανοίξει τη φιέστα ανόδου του Α.Ο.Ε. μεταξύ μπλε και άσπρων στο κλειστό της Ερμιόνης, με τις ομάδες να έχουν ήδη διαμορφωθεί. Οι διαιτητές έχουν οριστεί, οι προπονητές και οι παίκτες το ίδιο, τα μηχανήματα στήνονται και οι τελευταίες ετοιμασίες/εκπλήξεις ολοκληρώνονται.
 Μετά το παιχνίδι θα ακολουθήσουν οι απονομές των τμημάτων του Α.Ο.Ε. ενώ για το βράδυ του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί χοροεσπερίδα στο "Makis Inn" (ώρα προσέλευσης 21:30) με φαγητό, ποτό, πολλή μουσική και φυσικά με την κούπα σε πρώτο πλάνο!!
 Τελευταία συνάντηση της χρονιάς στο γήπεδό μας και ακολουθεί party με την καλύτερη αφορμή, τις φετινές επιτυχίες της ομάδας! Η παρουσία του κόσμου που ήταν δίπλα στην ομάδα όλη τη χρονιά είναι αναμενόμενη και αδιαπραγμάτευτη, όπως και η προσμονή για ακόμα περισσότερους φίλους του μπάσκετ και του αθλητισμού που θα τιμήσουν την ομάδα με την παρουσία τους!

http://ermionianday.blogspot.com/2011/03/blog-post.html

Kαινούργιο Σύνταγμα;

Tου Χρηστου Γιανναρα

Δεν είμαι συνταγματολόγος, ούτε καν νομικός. Θα τολμήσω ελάχιστες συντομογραφικές παρατηρήσεις μόνο για τη λογική προφάνεια της ανάγκης να συνταχθεί Σύνταγμα της Eλλάδας καινούργιο, εξ υπαρχής.
Aπό το οθωνικό Σύνταγμα του 1844 ώς σήμερα, τα Συντάγματα της Eλλάδας δεν έχουν ευδιάκριτο χαρακτήρα «κοινωνικού συμβολαίου». H λογική που τα διέπει δεν αποβλέπει σε όρους συλλογικής συνύπαρξης, σχέσεων κοινωνίας, κατασφάλισης κοινωνικών προτεραιοτήτων, δηλαδή λαϊκής κυριαρχίας. Tα Συντάγματα κωδικοποιούν οριοθετήσεις εξουσιών: εξουσίας ατόμων και εξουσίας θεσμών.
Eιδικά από το Σύνταγμα του 1985 και μετά, η λογική της συνταγματικής νομοθεσίας κατατείνει στην όλο και μεγαλύτερη αυτονόμηση της εξουσίας των κομμάτων σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας. Mε μια φαινομενικώς ακραία, αλλά ρεαλιστική διατύπωση, θα έλεγε κανείς ότι το αντιπροσωπευτικό σύστημα, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, τείνει συνεχώς να υποκατασταθεί από το διαστροφικό φαινόμενο της κομματοκρατίας.

Ανθρώπινος πλανήτης

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

«Το παιδί στην Αργολίδα του χθές»

«Το παιδί στην Αργολίδα του χθές» είναι ο τίτλος της φωτογραφικής έκθεσης που σας παρουσιάζει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ο «Παλαμήδης», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Ναυπλίου.Πρόκειται για εκατό περίπου μεγενθυμένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το αρχείο του δημοσιογράφου Γιώργου Αντωνίου ως αποτέλεσμα σχετικής έρευνας που έκανε σε ολόκληρη σχεδόν την Αργολίδα.
Ο επισκέπτης της έκθεσης θα έχει τη δυνατότητα να δει τη θέση του παιδιού στην Αργολική κοινωνία από τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα, έως τη δεκαετία του 1970. Το παιδί στο καθημερινό του παιχνίδι στις αυλές των φτωχικών σπιτικών, το παιδί στο χωράφι, στην αλάνα, το παιδί και η σχέση του με τα οικόσιτα ζώα, το παιδί στις χαρές και τις λύπες της οικογενειακής ζωής.

Στις παλιές αυτές κιτρινισμένες από το χρόνο φωτογραφίες, μέσω του παιδιού, διακρίνει κανείς τις οικονομικές – κοινωνικές συνθήκες κάθε περιόδου, εποχές ένδειας και στέρησης, τότε που οι πολυμελείς οικογένειες προσπαθούσαν να επιβιώσουν με στοιχειώδη μέσα, να θρέψουν και μεγαλώσουν τα παιδιά τους σ’ έναν κόσμο με αμφίβολο αύριο.Στο μελαγχολικό βλέμμα των παιδιών αντικατοπτρίζεται ο ψυχικός τους κόσμος, η εικόνα της ζωής των περασμένων δεκαετιών τόσο στα χωριά όσο και στις πόλεις της Αργολίδας. Είναι η παιδική ζωή των σημερινών μεσηλίκων και υπερηλίκων του νομού μας ...Τα εγκαίνια της έκθεσης που παρουσιάζεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης θα γίνουν το Σάββατο 2 Απριλίου στις 11:30΄ το πρωί με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Εκεί μέλη του Δημοτικού Θεάτρου Ναυπλίου θ’ αφηγηθούν το παραμύθι του Β. Κάργα «Το βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί». Αφηγητές οι ηθοποιοί Μανώλης Γιούργος και Ελπίδα Κομιανού και στο βιολί ο Θανάσης Καρανάσιος. Η έκθεση θα είναι ανοικτή καθημερινά 8:00 π.μ. έως 2:30 μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου.

Πηγή:press-argolida

Tο φράγμα !!

Μας λέει η Έλλη Βασιλάκη
Κοιτάξτε αυτό το φράγμα καλά!!!!


 Ρίξτε μια κοντινή  ματιά!!

Φωτοβολταϊκά: πάρκο ισχύος ισχύος 4,13 ΜWp στην Αργολίδα

Στην Positive Energy ανέθεσε η εταιρεία Capital Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας A.E. (Capital), την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 4,13 ΜWp στο Νομό Αργολίδας.
Η κατασκευή του πάρκου θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και η ολοκλήρωσή του αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του ιδίου έτους. Ένα έργο σημαντικής περιβαλλοντικής αξίας, αφού από τη λειτουργία του, αναμένεται η εξοικονόμηση ετησίως 6.300 τόνων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), δηλαδή όσο απορροφά ένα δάσος 300.000 δέντρων μέσα από τη φωτοσύνθεσή του και θα παράγονται ετησίως πάνω από 6.200.000 kWh, δηλαδή όσο θα κατανάλωναν σε ετήσια βάση περίπου 1.400 νοικοκυριά.

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Τάκης Σπετσιώτης, ένας καταξιωμένος Ερμιονίτης

Ένα μικρό αφιέρωμα στη δουλειά και την προσφορά, του σημαντικού αυτού Ερμιονίτη  σκηνοθέτη και συγγραφέα.
Ο Τάκης Σπετσιώτης γεννήθηκε στον Πειραιά αλλά πέρασε τα παιδικά και τα πρώτα εφηβικά του χρόνια στην Ερμιόνη, απ’ όπου έφυγε το 1971.
Σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου και εργάστηκε σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές, ενώ, κατά καιρούς, δίδαξε σενάριο, σκηνοθεσία, και υποκριτική, σε σχολές και σεμινάρια.
Γύρισε τις μικρού μήκους ταινίες Η Λίζα και η άλλη (1976 ), Καλλονή (1977), και τις μεγάλου μήκους Στην αναπαυτική μεριά (1981), Μετέωρο και Σκιά (1985, με θέμα τη ζωή του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Α΄ Κρατικό Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από το Υπουργείο Πολιτισμού, κυκλοφορεί σε Dvd από την Water Bearer στις ΗΠΑ), Εις το φως της ημέρας (1986, τηλεταινία παραγωγής ΕΤ1, βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Κ.Π. Καβάφη), και Κοράκια (1991,  βασισμένη στο διήγημα του Εμμανουήλ Ροίδη « Το παράπονο του νεκροθάπτου» ).
΄Εχει διασκευάσει και σκηνοθετήσει επίσης, ύστερα από παραγγελία, για το θέατρο,
Ροίδη, Μάρκ Τουαίην, Κολτές κ.α.
Με το γράψιμο ασχολείται από τα μαθητικά του χρόνια, δημοσιεύοντας κείμενά του

Για όσους είναι γεννημένοι μεταξύ 1950-1980...και λιγο πιο μετα

Σταλμένο απο το Άαχεν της Γερμανίας
Φωτ: "Στέφος" ( Άγγελος, Δημήτρης, Ντέξτερ, Μιχάλης )

H αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε...
Ήμαστε μια γενιά σε αναμονή: περάσαμε την παιδική μας ηλικία περιμένοντας.
Έπρεπε να περιμένουμε δύο ώρες μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε, δύο ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε και τις Κυριακές έπρεπε να μείνουμε νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουμε.
Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με την αναμονή...
Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί.. Εμείς ταξιδεύαμε σε αυτοκίνητα χωρίς ζώνες ασφαλείας και αερόσακους. Κάναμε ταξίδια 10 και 12 ωρών, πέντε άτομα σε ένα Φιατάκι και δεν υποφέραμε από το «σύνδρομο της τουριστικής θέσης». Δεν είχαμε πόρτες, παράθυρα, ντουλάπια και μπουκάλια φαρμάκων ασφαλείας για τα παιδιά..
Ανεβαίναμε στα ποδήλατα χωρίς κράνη και προστατευτικά, κάναμε ωτο-στοπ, καβαλάγαμε μοτοσικλέτες χωρίς δίπλωμα. Οι κούνιες ήταν φτιαγμένα από μέταλλο και είχαν κοφτερές γωνίες.
Ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν βίαια. Περνάγαμε ώρες κατασκευάζοντας αυτοσχέδια αυτοκίνητα για να κάνουμε κόντρες κατρακυλώντας σε κάποια κατηφόρα και μόνο τότε ανακαλύπταμε ότι είχαμε ξεχάσει να βάλουμε φρένα. Παίζαμε «μακριά γαιδούρα» και κανείς μας δεν έπαθε κήλη ή εξάρθρωση..

ENA μοναδικό φαινόμενο- λίμνη Gippsland

Αναμετάδοση Έλλη Βασιλάκη
Αντιμέτωπος με ένα πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο ήρθε ο φωτογράφος Phil Hart και οι φίλοι του, όταν βρέθηκαν στην λίμνη Gippsland στην πόλη Victoria της Αυστραλίας. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους όταν ταράσσοντας τα νερά, η λίμνη φωσφόριζε στο σκοτάδι!
«Ήταν λες και παίζαμε με ραδιενεργό χρώμα» είπε ο κατενθουσιασμένος φωτογράφος που απαθανάτισε τους φίλους να ξεπροβάλλουν από το νερό «βαμμένοι». μπλε, λες και είχαν βγει από την υπερπαραγωγή του Hollywood «Avatar».
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ιδιαίτερα σπάνιο αυτό φαινόμενο, οφείλεται σε μια χημική αντίδραση που ονομάζεται «bioluminescence», και συμβαίνει όταν ο φυσικός μικροοργανισμός «Noctiluca Scintillans» μέσα στο νερό αναταράσσεται. Εκείνη τη βραδιά ήταν ιδιαίτερα αυξημένος και ο34χρονος φωτογράφος ιδιαίτερα τυχερός.

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Με μαύρα ρούχα και φιμωμένα στόματα, παρέλασαν οι μαθητές στη Σύρο


Γύρισαν  το πρόσωπο τους  αριστερά προς το άγαλμα του Μιαούλη, οι μαθητές της Σύρου και όχι προς τους επισήμους στη χθεσινή παρέλαση.
Οι γονείς χειροκροτούσαν.
 Αυτά δεν τα δείχνουν τα κανάλια των Αθηνών..

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Η ΝΕΡΟΜΑΝΑ

Του Βασίλη Γκάτσου
Η Ορεινή Ερμιονίδα Νερομάνα; ΝΑΙ !!!!

Ο Θάνος και ο Γιώργος, ο καθένας με τον τρόπο του, έφεραν στο προσκήνιο της ορεινή Ερμιονίδα, την όντως άγνωστη στους πολλούς.
Θα προσθέσω κάποια στοιχεία για να εξηγήσω, γιατί είναι η μελλοντική νερομάνα της Ερμιονίδας.

Ξεκινάμε από την Ακρογιαλιά. Είναι γνωστό ότι οι Αδέρες κατεβάζουν το πολύ νερό από την μεριά του Γαλατά. Από τη μεριά της Ακρογιαλιάς το λιγότερο. Αλλά υπάρχουν τρία – τέσσερα βασικά ρέματα (και άλλα μικρότερα) μέχρι το Θερμήσι, που κατεβάζουν αρκετό νερό. Δύο από αυτά έχουν παλιούς νερόμυλους, και το νερό, όταν έχει βρέξει καλά, κυλάει μέχρι και τον Μάιο. Τα ρέματα ξεσπούν στις παραλιακές πεδιάδες της Ακρογιαλιάς που είναι και οι πλέον εύφορες της Ερμιονίδας.
Οι ανάγκες σε νερό είναι μεγάλες, γιατί οι εργατικοί κάτοικοι της περιοχής βάζουν και πολλά θερμοκήπια, χώρια τους ποτιστικούς ελαιώνες. Το νερό το παραθαλάσσιο έχει και εκεί σχεδόν χαλάσει και οι καλλιεργητές κάνουν γεωτρήσεις μέσα στις ρεματιές, ενώ με συστήματα αγωγών μεταφέρουν το τρεχούμενο νερό στις καλλιέργειές τους, όσο αυτό κυλάει. Όμως το καλοκαίρι που

Τα ευρήματα απο τη Νεκρόπολη της Αρχαίας Ερμιόνης

Επιμέλεια- φωτογράφηση :
Ρίνα Λουμουσιώτη

Το ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου, φιλοξενεί τα σημαντικά ευρήματα που ήρθαν στο φως μετά  τις ανασκαφές που έγιναν σε τμήμα αρχαίου νεκροταφείου, που ανακαλύφθηκε κατά τις εκσκαφές για την θεμελίωση του κτιρίου Γυμνασίου -Λυκείου στην Ερμιόνη. 
Ευρήματα  που συγκινούν  και προκαλούν δέος.

Στο βιβλίο του «Η ΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΕΩΝ ΠΟΛΙΣ», ο Βασίλης Γκάτσος αναφέρει σχετικά:
"Κατά τις ανασκαφές βρέθηκαν περίβολοι συστηματικής ταφής της Κλασικής και Ελληνιστικής Εποχής χωριζόμενοι από ταφική οδό. 
Αποτελούσαν συστάδες οικογενειακών τάφων (συνολικά 19).
Μια σημαντική ανακάλυψη ήταν η εύρεση κάτω από τάφο ταφικού περιβόλου της Κλασικής Εποχής , άλλου τάφου Υπομυκηναϊκής Εποχής (του 10ου π.Χ. αι.),  μέσα στο οποίο υπήρχε λήκυθος και τριφυλλόσχημος οινοχόη.
Άλλες σημαντικές ανακαλύψεις:
1. Ασύλητος τάφος που ανασκάφθηκε την 25η Μαρτίου 1993. Βρέθηκε μπρούτζινο κράνος κορινθιακού τύπου και κτερίσματα, ένα κάτοπτρο, 4 μπρούτζινα αγγεία, τρείς περόνες και 12 ακέραιες μελανόμορφες λήκυθοι αττικής προέλευσης.
2. Τάφος του πρώτου μισού του 5ου π.Χ. αι. που ανήκε μάλλον σε Σαλαμινομάχο Ερμιονέα.
Πάνω από τον τάφο βρέθηκαν αγγεία που χρησιμοποιήθηκαν για σπονδές και έφεραν παραστάσεις: τον Ηρακλή με δικέφαλο κέρβερο, την Αθηνά και τον Ερμή, το Σίσυφο. Ο νεκρός ανήκε στην ανώτερη τάξη."

Τα ευρήματα:

Νεκρόπολη αρχαίας Ερμιόνης  "Τάφος πολεμιστή"


Χάλκινο  κράνος κορινθιακού  τύπου 525-500 π.Χ.

Προφητείες, αστοί και ληστές το 1821

Η Ελληνική Επανάσταση ήταν Εθνική, παράγωγο της Γαλλικής του 1789

Του Σπ. Ι. Ασδραχα*
Οι συγχρονικές καταγραφές των πεπραγμένων του 1821 δεν απόκρυψαν τη φρίκη του πολέμου. Η Ελευθερία, αντικρύζοντας το τείχος της Τριπολιτσάς, επιθυμεί να του ρίξει «φόβου, τρόμου αστροπελέκι»· η άλωση της πρωτεύουσας του Μωριά δεν έφερε άλλον ύπνο, πάρει θάνατο πικρό. Παλιότερα, προφητεύοντας, όπως λέγεται, το «ποθούμενο» ο Κοσμάς Αιτωλός, έλεγε ή υποτίθεται ότι έλεγε, ότι τούτο θα γίνει όταν το μοσχάρι θα κολυμπούσε στο αίμα. Το ίδιο πίστευε και ο Χατζή-Σεχρέτης: η εξέγερση των Βλαχαβαίων δεν εγγραφόταν στην τελεολογία του «ποθούμενου», δηλαδή την ανατροπή των όρων κυριαρχίας, γιατί δεν έγιναν αυτό που είχαν πει οι «γνωστικοί», δηλαδή οι «επαΐοντες», ότι το θεόδοτο σήμα θα ήταν η «πλεγή», το κολύμπι του μοσχαριού στο αίμα. Ωστόσο η επανάσταση του 1821 δεν περίμενε τα σήματα της προφητείας για να ξεσπάσει.
Ηταν μια επανάσταση εθνική, παράγωγο του γαλλικού 1789, όπως το κρυστάλλωσαν οι

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Οταν ο έρωτας νικά την Ιστορία

«Δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε αδύναμοι. Η ζωή θα μας συντρίψει μέσα σ' ένα λεπτό και κανένας δεν θ' ακούσει τις φωνές μας... Η αγάπη μου είναι πιο δυνατή από το μίσος τους» (Λιουντμίλα Μπιμπίκοφ). Οταν ο έρωτας και η ανθρώπινη θέληση νικούν την Ιστορία, όταν η πραγματικότητα της ζωής ξεπερνάει τη φαντασία της λογοτεχνίας. Το βιβλίο του Βρετανού σαραντάχρονου δημοσιογράφου Οουεν Μάθιους «Τα παιδιά του Στάλιν» (εκδόσεις «Μοντέρνοι Καιροί») είναι ένα συναρπαστικό, περιπετειώδες χρονικό τριών γενιών της οικογένειάς του. Παράλληλα, μια ενδελεχής «ακτινογράφηση» της Ρωσίας και της προγενέστερης Σοβιετικής Ενωσης από τη δεκαετία του 1930 έως εκείνη του 1990.Σε πρώτο πλάνο η Ρωσίδα μητέρα του συγγραφέα, η Λιουντμίλα Μπιμπίκοφ, και ο Ουαλός πατέρας του Μέρβιν Μάθιους, διπλωματικός υπάλληλος της βρετανικής πρεσβείας, που γνωρίστηκαν για λίγους μήνες και αλληλοερωτεύθηκαν στη Μόσχα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Μην ενδίδοντας σ' εκβιαστικά παιχνίδια της σοβιετικής Κα Γκε Μπε, ο Μέρβιν θ' απελαθεί. Πεντέμισι αβάσταχτα χρόνια θα μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλο (1964-1969) και θ' αναπτυχθεί μια φλογερή

Η συνέχεια για το νερό

Του Βασίλη Γκάτσου
Περιμένοντας το καλό νερό του Ανάβαλου και των φραγμάτων.
Ως τότε .... νεροπόλεμος.
Έστω ότι διαθέτουμε νερό Α ποιότητας με αγωγιμότητα 365 μS/cm και Χλωριόντα 17 mgr/lt.
Και ένα νερό υφάλμυρο Β ποιότητας με αγωγιμότητα 4000 μS/cm και Χλωριόντα 1300 mgr/lt το οποίο έχει προέλθει από είσοδο θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα.
Το πρώτο που παρατηρούμε είναι ο λόγος αγωγιμότητας προς Χλωριόντα:
Νερό Α ποιότητας: 365/17 = 21.47
Νερό Β ποιότητας: 4000/1300 = 3.07
Κανούμε τις εξής μείξεις:
1 μέρος νερό Β ποιότητας + 1 μέρος Α ποιότητας. Η αγωγιμότητα θα είναι 2185 και τα Χλωριόντα 685 και ο λόγος: 3.19
1 μέρος νερό Β ποιότητας + 2 μέρη Α ποιότητας. Η αγωγιμότητα θα είναι 1576 και τα Χλωριόντα 445 και ο λόγος: 3.54
1 μέρος νερό Β ποιότητας + 3 μέρη Α ποιότητας. Η αγωγιμότητα θα είναι 1273 και τα Χλωριόντα 338 και ο λόγος: 3.77

Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ερμιόνης σήμερα 23/03/2011 στις 18:00

Τα θέματα
1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος του κ.Φράγκου Γεωργίου.
2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος του κ. Φοίβα Άγγελου.
3. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης – αποχέτευσης, ενταφιασμού.
4. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων Νομού Αργολίδας.
5. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης.
6. Εκμίσθωση παραλιών.
7. Ανάπλαση αλσυλλίου και γύρω χώρου νοτίως του Δημαρχείου.

Στο "Συγγρού" στην Ερμιόνη

Σαν κόσμημα λαμπυρίζει,  έτσι που φρεσκοβαμμένο το λούζει ο ήλιος τα πρωινά, το τωρινό  Πνευματικό μας Κέντρο "Συγγρού".
Κατασκευάσθηκε σαν σχολείο, με δωρεά του Ανδρέα Συγγρού (εδώ).
Έχει υπάρξει όμως, εκτός από σχολείο και κινηματογράφος.
Ο Βασίλης ο Γκάτσος, που  ξέρει την Ερμιόνη  κάτω  από τους σοφάδες και τους ασβέστες θυμάται,  ότι μέχρι πριν λίγο καιρό διέκρινες πιο καθαρά απο τώρα, πάνω από την πόρτα της εισόδου, μια μεγάλη επιγραφή που έγραφε «MON SINE».
Τη δεκαετία του ΄50 μας είπε, ο Λευτέρης ο Γκάτσος άνοιξε εκεί κινηματογράφο, που μετά το πήρε ο Στέφος Αλεξανδρίδης.
Πολλοί  το θυμούνται σαν σχολείο.
Κάποιοι που πέρασαν απο εκεί, σκάλισαν τα αρχικά τους στις πλάκες, στο πεζούλι.


Να χαίρεστε το γούστο σας κύριε..

Περνώντας από μια λαϊκή γειτονιά στις παρυφές της Λεωφ. Αθηνών στο Περιστέρι, με εντοπίζει μια στρουμπουλή πενηντάρα με κολάν να φωτογραφίζω το μπαλκόνι της. Κατεβαίνει.

- Τι τραβάς;
- Τον παρατημένο αρκούδο στο μπαλκόνι.
- Γιατί; Θα φωνάξω την αστυνομία!
- Τον αρκούδο σας λέω, έτσι φθαρμένος και παρατημένος που στέκει, να δείξω την μοναξ...

- Να χαίρεστε το γούστο σας κύριε!

athensville

Δημοτικά Συμβούλια και υποψηφιότητες OSKAR

Να είναι καλά αυτά τα παιδιά που εθελοντικά και ακούραστα, καλύπτουν και καταγράφουν όλα τα Δημοτικά μας Συμβούλια.
Και μπορούμε και τα έχουμε, για να τα βλέπουμε όταν αντέχουμε και να παίρνουμε σε δόσεις, μη μας πειράξει, τόση Δημοκρατία.
Στο τέλος μόλις ολοκληρωθεί η σειρά, θα μπορούμε να τα κάνουμε δωράκι, σε δερμάτινες γυαλιστερές κασετίνες, όλα αυτά τα συλλεκτικά επεισόδια.
Και θα απονείμουμε στο τέλος , τα ανάλογα OSKAR .
Στο χθεσινό επεισόδιο διακρίναμε, εκτός των άλλων και υποψηφιότητα για Oskar σκηνοθεσίας. Αφού διαβάσεις.. βγαίνω εγώ, περνάς βρήκες ανοικτά και μπαίνεις εσύ, αφού λείπει ο άλλος και το ξέρω, τον καλώ αλλά μιλάς εσύ. Εσύ κάνεις αποκλειστικό ρεπορτάζ και γράφεις αυτό. Τέτοια..
Ο κος Κοντοβράκης, την έκανε νωρίς.
Εμείς στο ίδιο έργο θεατές..

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελληνική Πολιτεία - Επαγγελματίες Αλιείς = το μέλλον της θάλασσάς μας και της αλιείας μας

Αλιείς Ερμιονίδας.
Από αυτόν τον χώρο σπάνια έρχονται στο φως ιδέες και απόψεις για το μέλλον της θάλασσάς μας, το περιβαλλοντικό και το οικονομικό. Βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ τι γίνεται σε άλλες χώρες και ζηλεύουμε.
Από τις σπάνιες φορές που ακούγονται απόψεις αλιέων και όχι φίλων της θάλασσας είναι και η ομιλία του κυρίου Μέξη  (εδώ) σε επίσημο forum την οποία καταγράφει το Εικονοσκόπιο. Περιέχει εξαιρετικές επισημάνσεις των ανθρώπων που μοχθούν στη θάλασσα και συναινούν στο ότι με τη βοήθεια της ΕΕ και της Ελληνικής Πολιτείας, πρέπει να γίνει βαθιά τομή στα πράγματα της θάλασσας. Δεν είναι αμαρτία η αναμετάδοσή της και από τα άλλα τοπικά μπλογκ, ή έστω μια αναφορά σε αυτή ως αφορμή για να γίνει παραπομπή – επίσκεψη στο Εικονοσκόπιο.

Έρρωσθε,

Βασίλης Γκάτσος

Ερμιονίδα 2010.158 τροχαία ατυχήματα, 240 κλοπές και 5 ληστείες καταστημάτων, τραπεζών

Για το 2010  158 τροχαία ατυχήματα, 240 κλοπές και 5 ληστείες καταστημάτων και τραπεζών, κατέγραψε το Αστυνομικό Τμήμα Κρανιδίου.

Η αίτηση του Δήμου Ερμιονίδας πρός τονΥπουργό Προστασίας του Πολίτη, Κο Χρήστο Παπουτσή

Κύριε Υπουργέ,
Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Ερμιονίδας περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Κρανιδίου και Ερμιόνης, εκτίνεται στα γεωγραφικά όρια της παλαιάς επαρχίας Ερμιονίδας και έχει μόνιμο πληθυσμό 16 χιλιάδες κατοίκους, και ο τουριστικός και παραθεριστικός χαρακτήρας της ανάπτυξής του τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταστήσει την περιοχή μας προάστιο των Αθηνών. Λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας τους θερινούς μήνες ο διακινούμενος πληθυσμός υπερβαίνει τις 50 χιλιάδες. Πέραν αυτού υπάρχει σημαντική κίνηση τα Σαββατοκύριακα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Είναι γνωστό, επίσης, ότι στην περιοχή μας διακινείται μεγάλος αριθμός οικονομικών μεταναστών πολλοί από τους οποίους στερούνται άδειες παραμονής και εργασίας.
Η αστυνόμευση της περιοχής γίνεται από το Αστυνομικό Τμήμα Κρανιδίου, το οποίο έχει οργανική δύναμη 29 αστυνομικών, αλλά αυτή τη στιγμή υπηρετούν 19, και τον Αστυνομικό Σταθμό Ερμιόνης στον οποίο τα τελευταία χρόνια υπηρετεί μόνο 1 αστυνομικός.

Σημαντικές επιτυχίες για την αγωνιστική ομάδα optimist του Ναυτικού Ομίλου Αίγινας στον "Οδυσσέας 2011".

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Μαρτίου, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, διοργάνωσε στον Φαληρικό όρμο τον διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐας για σκάφη τύπου οπτιμιστ "Οδυσσέας 2011". Στον αγώνα συμμετείχαν 120 αθλητές και αθλήτριες στην μεγάλη κατηγορία άνω των 11 ετών και 60 αθλητές και αθλήτριες στην μικρή κατηγορία κάτω των 11 ετών, ενώ υπήρχαν συμμετοχές και από αθλητές του εξωτερικού. Ο αγώνας θεωρείται σημαντικός καθώς εντάσσεται στα πλαίσια προετοιμασίας όλων των αθλητών ενόψει της Πανελλήνιας πρόκρισης για την συγκρότηση της Εθνικής ομάδας όπτιμιστ που θα διεξαχθεί στην Ιτέα στις 26 Απριλίου 2011. Ο Ναυτικός Όμιλος Αίγινας συμμετείχε με δέκα αθλητές και αθλήτριες και τις δύο αγωνιστικές ημέρες διεξήχθησαν 5 ιστιοδρομίες. Σημαντική επιτυχία σημείωσε η αθλήτριά μας Γκαρή Νατάσα, η οποία κατετάγη πρώτη στην Γενική κατάταξη της μεγάλης κατηγορίας, με μόλις 8

Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν», στον Θάνο Τοκάκη

Στον Θάνο Τοκάκη για την ερμηνεία του στον ρόλο τού «Σερ Άντριου» στη «Δωδέκατη νύχτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου (θέατρο Αλίκη), απονεμήθηκε το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν», σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Χορν της οδού Αμερικής.Ο περσινός νικητής του «Βραβείου Δημήτρης Χορν», Μιχάλης Οικονόμου, παρέδωσε τον χρυσό σταυρό του Δημήτρη Χορν στον φετινό βραβευθέντα.
Πρόκειται για την ενδέκατη απονομή του ετήσιου βραβείου, που ξεκίνησε το 2001, ύστερα από πρωτοβουλία του Σταμάτη Φασουλή και τη χρηματοδότηση του αδελφού του ηθοποιού, Γιάννη Χορν.
Το Βραβείο «Δημήτρης Χορν» είναι ο σταυρός που φορούσε ο ηθοποιός και περνάει κάθε χρόνο από τον έναν βραβευμένο στον άλλο, συνοδευόμενος από περγαμηνή. Ο Θάνος Τοκάκης, αποφοίτησε το 2005 από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, έπαιξε στον «Θησαυρό της Αγγελίνας» (ΝΕΤ), ενώ υποδύθηκε τον Αχιλλέα, τηλεοπτικό γαμπρό του Πέτρου Φιλιππίδη στη σειρά του Mega «50 - 50», παράλληλα με τις εμφανίσεις του στο θέατρο.

Επετειακή Εκδήλωση Ι.Λ.Μ.Ε.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Αν για όλα τα κακά του τέως δήμου Κρανιδίου φταίει ο κύριος Σφυρής .....

Του Βασίλη Γκάτσου
ΔΕΥΑ Ερμιονίδας δώσε μας τα πραγματικά στοιχεία

Αν για όλα τα κακά του τέως δήμου Κρανιδίου φταίει ο κύριος Σφυρής και οι σύμβουλοί του και συνεργάτες του, τότε υπάρχει λύση. Να τον θυσιάσουμε για να φυσήξει ούριος άνεμος στη νέα διοίκηση και να λύσει όλα τα προβλήματα.
Για την ΔΕΥΑ Κρανιδίου ο λόγος. Την περίοδο 1999-2006 έδινε πόσιμο νερό όπως δείχνει και μια δυο αναλύσεις νερού από βρύση και όχι από γεωτρήσεις που αναρτήθηκαν. Με πλοία ερχόταν νερό από την Λέρνη, με συντονισμένες δράσεις, πολιτική διαχείρισης και άλλες ενέργειες. Και όλα αυτά από το 2006 και δώθε τα ανέτρεψε πλήρως ο κύριος Σφυρής και επιστρέψαμε σε αυτό που ίσχυε πριν 10 χρόνια.
Μάλλον θεωρούμεθα από τη νέα διοίκηση ...κουτόφραγκοι, που τα τρώμε όλα και αμάσητα. Στην Ερμιόνη πάντως θα έχει γίνει αντιληπτό (τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δώθε) ότι δεν μασάμε ταραμά και δεν θυσιάζουμε εύκολα για χάρη κανενός.
Ερώτημα: Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας ως εκ του επαγγέλματός της είναι φυσικό να μη μπορεί να διαβάσει μια ανάλυση νερού και να αγνοεί όλα τα περί νερού. Και δεν είναι εύκολο να μάθει. Το

Ανάγκη πάσα

Του Βασίλη Γκάτσου
Ρορό
Δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο είχα διαβάσει ότι το ρέμα αυτό είχε το όνομα Παραροήτης ή Παρορίτης. Πιθανόν ήταν το ρέμα που παραμάζευε τα νερά από το οροπέδιο Ηλιοκάστρου. Είναι λογικό η σύντομη αρβανίτικη γλώσσα να το έκανε ρέμα Ρορό.
Το εκπληκτικό είναι ότι ο Γιώργος βεβαιώνει ότι το 1870 ήταν ήδη γνωστό ως Ρορό τόσο το ρέμα όσο και τοποθεσία. Άρα δύο πιθανά. Το ρέμα να είχε κάποιο οθωμανικό όνομα και μετά το 1828 να άλλαξε και να πήρε το Παρορίτης που στα αρβανίτικα να κατέληξε σε Ρορό. Πιθανόν όμως το όνομα να είναι και βυζαντινό και να άλλαξε πολύ πριν το 1828
Ξανατονίζω:
 Έχουμε εκατοντάδες τοπωνύμια, που είναι γραμμένα σε παλαιά συμβόλαια, τα γνωρίζουν οι παλαιοί κάτοικοι μαζί με την ιστορία τους αλλά και τη μετάφρασή τους πολλές φορές από τα αρβανίτικα ή τα οθωμανικά. Είναι λέξεις που θα χαθούνε. Και αν Πατρίδα είναι πρωτίστως το χώμα μας αμέσως μετά είναι οι λέξεις μας, να μην πω ότι το αντίστροφο είναι πιο σωστό.

Δωρεάν μεταφορά για τα ΑμεΑ

Τέλος η ταλαιπωρία για τα άτομα με αναπηρία, καθώς θα μεταφέρονται πλέον δωρεάν, αφού πρώτα θα έχουν διασφαλίσει να εξοικονομήσουν τις ανάλογες κάρτες μετακίνησης με τα αστικά και τα υπεραστικά ΚΤΕΛ.
Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών αναφέρει ότι «παρακαλούνται όλα τα Αστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ από την Πέμπτη 17 Μαρτίου να δέχονται τις κάρτες ΑμεΑ και οι κάτοχοι τους να μεταφέρονται δωρεάν».

Mια πολύ επίκαιρη δημοσίευση ηλικίας ενός αιώνα

Η εικόνα πρωτοδημοσιεύτηκε το 1911, σε εφημερίδα – όργανο της εργατικής τάξης, ως κριτική του καπιταλιστικού συστήματος. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μετά από έναν αιώνα, λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα στη δομή της ανθρώπινης Κοινωνίας, η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι δεν έχουν αλλάξει καθόλου εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια. Η εικόνα αυτή περιγράφει τα πράγματα κάπως έτσι: Στην κορυφή, όπως πάντα, η ανθρώπινη λατρεία για το επινόημα του χρήματος, το οποίο αποτελεί σκοπό ζωής και είναι πάντα είδος εν ανεπαρκεία.
Ακριβώς από κάτω, οι εξαγορασμένες Κυβερνήσεις κάθε λογής, που δεν κυβερνούν βέβαια με γνώμονα το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον. Για να γίνει κατανοητό αυτό, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς ποιοι επωφελούνται π.χ. από τους πολέμους…
Πιο κάτω, το παρασιτικό ιερατείο, που για χάρη της προκλητικής συσσώρευσης πλούτου και ισχύος συνεργάζεται, υμνεί και αγιοποιεί ακόμα και τους πιο αιμοσταγείς αυτοκράτορες ή δικτάτορες, μαθαίνοντας έτσι το λαό να λατρεύει τους καταπιεστές του, ενώ κύριο έργο του έχει την απόλυτη αποβλάκωση. (Δίπλα τους σήμερα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τους «ιερείς» της παραπληροφόρησης των ΜΜΕ, που επαξίως εκτελούν παρόμοιο σημαντικό κοινωνικό έργο.)

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Η Ελλάδα διαβάζει Ελύτη

Το 2011, ανήκει στον ποιητή του «Αξιον Εστί», αφού έχει ανακηρυχθεί ως Ετος Οδυσσέα Ελύτη, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Το ερώτημα και η απάντηση που είχε δώσει ο ποιητής στην ομιλία του, κατά την απονομή του Νόμπελ, το 1979, είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Ελεγε: «Πότε όμως η Ποίηση; Τι αντιπροσωπεύει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία; Απαντώ: τον μόνο χώρο όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση (...) η τέχνη είναι η μόνη εναπομένουσα πολέμιος της ισχύος που κατήντησε να έχει στους καιρούς μας η ποσοτική αποτίμηση των αξιών».
Σήμερα και για έναν μήνα, στίχοι του Ελύτη θα ταξιδεύουν, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη (τόπο καταγωγής του), Ρόδο και Ζάκυνθο. Βαγόνια των συρμών του Μετρό και πάνελ θα «ντυθούν» με σχετικές αφίσες.
Αφίσες θα κολληθούν και σε στάσεις λεωφορείων και σε οχήματα του τραμ, του ηλεκτρικού και του τρόλεϊ.
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το φως και η πρώτη
χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου
η αλκή μες στο ζώο που οδηγεί τον ήλιo
το φυτό που κελάηδησε και βγήκε η μέρα

H στεριά που βουτά και υψώνει αυχένα
ένα λίθινο άλογο που ιππεύει ο πόντος
οι μικρές κυανές φωνές μυριάδες
η μεγάλη λευκή κεφαλή Ποσειδώνος

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το χέρι της Γοργόνας
που κρατά το τρικάταρτο σα να το σώζει
σα να το κάνει τάμα στους ανέμους
σα να λέει να τ' αφήσει και πάλι όχι

Ναταλία Ρασούλη. Ασέβεια στο έργο του πατέρα μου

Επιστολή προς όλα τα ΜΜΕ απέστειλε η κόρη του Μανώλη Ρασούλη, Ναταλία, αναφορικά με το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν τραγούδια του πατέρα της από κυριακάτικες εφημερίδες, χωρίς την έκρισή της.Θα παρακαλούσα να γνωστοποιήσετε τα εξής: Τα δύο CD τα οποία θα δοθούν αυτή την Κυριακή 20 Μαρτίου από τις εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» (και τα οποία είναι αντίστοιχα: «Η Εκδίκηση της Γυφτιάς» και το « Πότε Βούδας πότε Κούδας») δίνονται χωρίς την ηθική συγκατάθεση των νόμιμων κληρονόμων και υπευθύνων για τη διαχείρηση του πνευματικού και καλλιτεχνικού έργου του Μανώλη Ρασούλη.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Στο Καταφύκι, στο Ρορό ακόμα τρέχει το νερό

Βόλτες, για να μην χρειασθούμε αντικαταθλιπτικά..Στο Καταφύκι  με λιγότερη ορμή, αλλά ακόμα τρέχει το ποτάμι. Για να μπορεί να καθρεφτίζεται η χαράδρα..

Στο Ρορό   Εδώ,  40 ημέρες τώρα, ακόμα  τα νερά του χύνονται στη  Θάλασσα..
Για την ονομασία  "Ρορό" όσο κι αν προσπαθήσαμε, δεν βρήκαμε από που προέρχεται.
Δεν υπάρχουν δυστυχώς  μαρτυρίες ούτε πηγές, για την περιοχή της Θερμησίας.
Παρ΄όλο που υπήρξε μεγάλη πόλη.
Πιθανολογείται ότι το Ρορό βγήκε από την ροή και το νερό .

Καλό Σαββατοκύριακο!
Έτσι κι αλλιώς,  απλά παρακολουθούμε όσα για τη ζωή μας έχουν σχεδιάσει..


Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Μπορεί να φταίει η πανσέληνος, η μεγαλύτερη των τελευταίων 18 χρόνων


Στη μικρότερη απόσταση των τελευταίων 18 ετών από τη Γη θα βρεθεί αύριο η Σελήνη, γεγονός που σημαίνει ότι το αυριανό φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο λαμπερό εφόσον ο ουρανός δεν είναι νεφελώδης. Το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο ονομάζεται σεληνιακό περίγειο και έχει πυροδοτήσει ανησυχίες και έντονη φημολογία για μεγάλες φυσικές καταστροφές, ωστόσο, οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν στην πλειονότητά τους τις εν λόγω εικασίες ανυπόστατες.Η απόσταση μεταξύ Σελήνης και Γης θα μειωθεί αύριο στα 356.500 χλμ. Στη διάρκεια του φαινομένου του περιγείου, η Σελήνη φαίνεται μέχρι 14% φορές μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη, πόσω μάλλον όταν συμπίπτει με πανσέληνο όπως θα συμβεί αύριο. Ο συνδυασμός της πανσελήνου με το σεληνιακό περίγειο συμβαίνει περίπου μια φορά κάθε δύο ή τρία χρόνια.

ΑΝΑ ΜΠΑ
Φωτ. Mαντράκια Ερμιόνης : Dimitris Barelos

21η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Αθηνών Athens Eurolymp Week (Ενημέρωση απο την Κική Βεντουρή - Σέρφα)

Η δική μας Κική Βεντουρή-Σέρφα, είναι  μέλλος της οργανωτικής επιτροπής του Athens Eurolymp Week 2011.

Με τη συμμετοχή 180 ιστιοπλόων αρχίζει τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, η 21η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Αθηνών Athens Eurolymp Week , μέσα στα πλαίσια του οποίου θα διεξαχθούν και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2011. Οι ιστιοδρομίες ξεκινούν στο Φαληρικό Όρμο, την Τρίτη, 22 Μαρτίου, στις 11:00 το πρωί και ολοκληρώνονται την Παρασκευή, 25 Μαρτίου με την τελετή λήξης και απονομής των επάθλων στους νικητές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στον ίδιο στίβο των Ολυμπιακών κατηγοριών σκαφών Star και Finn, αγωνίζoνται στην Παραολυμπιακή κατηγορία σκαφών 2,4 mR 6 ανάπηροι ιστιοπλόοι που διεκδικούν την πρόκρισή τους στην Εθνική Ομάδα της κατηγορίας τους. Επιπλέον, στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί open σεμινάριο με τίτλο «Inside the mind of a Judge». Πρόκειται για διαδραστικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη, 23 Μαρτίου, ώρα 20:00, από το διεθνή κριτή Chris Atkins, Πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ISAF. Οι φίλαθλοι της Ιστιοπλοΐας μπορούν να παρακολουθήσουν στιγμιότυπα από τους αγώνες στις αθλητικές εκπομπές και στις ειδήσεις της ΕΡΤ, χορηγού επικοινωνίας των αγώνων.

Αιρετοί το νου σας! Η φάγε και η γιοπλέ δίπλα σας!

Μαρτίου 17, 2011 in Uncategorized  uncategorized   Γράψτε ένα σχόλιο

Καλα τον γιαουρτωσαν και εφερε τα ΜΑΤ για προστασια απο τον λαο.
Αυτο τον λαο που τον εχει βρισει ξανα και ξανα ο υπερτατος. Αυτο τον λαο που τοσα χρονια του εξασφαλισε παχυλους μισθους και προνομια.
Και αυτος; Απετυχε. Μαζι με τους αλλους οδηγησαν την χωρα στην χρεωκοπια.
Πως μπορεσε να κατσει και να φαει μετα ; Μονος του σε ενα αδειο μαγαζι. Χαθηκε η ντροπη σε αυτο το κοσμο!
Περισεψε η βουλιμια.

Συγνώμη για της ως άνω αντιγραφή αλλά όποιος μιλάει εξ ονόματος του λαού χωρίς να έχει από κανέναν εξουσιοδοτηθεί και αποφαίνεται ότι «καλά τον γιαούρτωσαν», τότε εξ ονόματος του λαού είναι και αυτός ελεύθερος να γιαουρτώνει, αλλά και ο οποιοσδήποτε εξ ονόματος του λαού να τον γιαουρτώνει.
Του υπενθυμίζω ότι εξ ονόματος του λαού μιλάνε πάντα οι δικτάτορες κάθε απόχρωσης και τα εγωπαθή επηρμένα άτομα και αυτά τα ήθη που εισάγει είναι ξένα με τον τόπο μας και τόπο μας εννοώ την Ερμιονίδα. Να τον χαίρονται ο Δήμαρχος (ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και σύντροφος του Πάγκαλου αν δεν κάνω λάθος) και ο Αντιδήμαρχος, και σύμπαν το εθελοντικό κίνημά τους. Δεν έχει πλέον χαθεί η ντροπή αλλά η τσίπα!


Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος

Η Ορεινή Ερμιονίδα

Του Βασίλη Γκάτσου
Η Ορεινή Ερμιονίδα

Ευγενής η φιλοδοξία των Ιγνηλατών να μας φέρουν στις οθόνες των υπολογιστών μας την Ορεινή Ερμιονίδα και ωραία η συμβολή του Γιώργου. Μόνο να το κάνουν συστηματικά και με μελέτη και όχι ‘τουριστικά’ ή ‘φυσιολατρικά’ μόνον, γιατί όντως θίγουν ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και γω χρόνια τώρα πιστεύω ότι αυτό που λέμε ορεινή Ερμιονίδα έχει μέλλον και μέλλον παραγωγικό.
Και ορεινή Ερμιονίδα εννοούμε τα χωριά Φούρνοι, Δίδυμα, Λουκαΐτι, Ηλιόκαστρο, Ράδο, με όλους τους ορεινούς όγκους που τα περιβάλλουν. Δηλαδή αυτό που μένει όταν από την Ερμιονίδα αφαιρέσουμε την Χερσόνησο Κρανιδίου και τα πεδινά της Ακρογιαλιάς. Και πρακτικά, μία σχεδόν ευθεία γραμμή από το Φράχθι μέχρι το Μετόχι χωρίζει την Ορεινή Ερμιονίδα από την Χερσόνησο Κρανιδίου.Και από την ορεινή Ερμιονίδα η πλέον άγνωστη περιοχή είναι αυτή που βρίσκεται ανατολικά από το Μεγαλοβούνι. Δηλαδή Μεγαλοβούνι - Ηλιόκαστρο – Τσουκαλιά – Χώριζα – Ορθολίθι – Ράντο. Υπάρχουν αρκετοί χωματόδρομοι και μπορεί να χαθείς εύκολα αλλά αξίζει τον κόπο. Παλιά τους είχα πάρει σχεδόν όλους. Η θέα προς τη Λεσιά και τον Σαρωνικό είναι εξαιρετική.
Να ανεβείτε στο κάστρο της Χώριζας, στον Προφήτη Ηλία του Ορθολιθιού. Μη ξεχνάμε ότι πολλοί παλιοί μύθοι και παραδόσεις των Διδυμιωτών συνδέονται με αυτήν την περιοχή. Συμβαίνει από αυτή την περιοχή να ξεκινάνε και οι βασικοί χείμαρροι της Ερμιονίδας. Το ρέμα του Καταφυκιού, του Μπεντενιού που θέλουμε να φτιάξουμε και το περίφημο φράγμα της Τζερτζελιάς, και το ρέμα του Ρορό που ακόμη κανείς δεν βρήκε γιατί το λέμε έτσι.
Άρα αν θέλουμε κάποτε να έχουμε νερό από τον τόπο μας, αυτή η περιοχή είναι η νερομάνα της Ερμιονίδας, από κει ξεκινάνε τα νερά που στο μέλλον (τρισέγγονα και βάλε) θα γεμίζουνε τα φράγματα της Ερμιονίδας.

Έρρωσθε,

Βασίλης Γκάτσος

Ξαναχτίζοντας το σώμα

Εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, με σημαντικές πληροφορίες πολύ απλά -αν και αναλυτικά- δοσμένες, ελπιδοφόρα και ανακουφιστική έρευνα, που μας αφορά όλους ως επίτευγμα, με σπουδαία προοπτική για περαιτέρω αποτελέσματα:
αναμεταδότρια ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Μιλάει στο «Βήμα» ο «φούρναρης» της αναγεννητικής ιατρικής δρ Αντονι Ατάλα
Στους «φούρνους» του Ινστιτούτου Αναγεννητικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Γουέικ Φόρεστ της Βόρειας Καρολίνας... ψήνεται όχι μόνο το μέλλον αλλά και το παρόν σε ό,τι αφορά το «μαγείρεμα» οργάνων στο εργαστήριο. Η ομάδα του Ινστιτούτου με διευθυντή τον ειδικό στην Παιδιατρική Ουρολογία δρα Αντονι Ατάλα είναι πλέον γνωστή παγκοσμίως για τη δημιουργία ιστών και οργάνων που μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις έχουν μεταμοσχευθεί σε ασθενείς με μεγάλη επιτυχία. Η συγκεκριμένη ομάδα δημιούργησε την πρώτη ουροδόχο κύστη εργαστηρίου - η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε το 2006 και ως σήμερα 30 ασθενείς ζουν χωρίς προβλήματα με κύστη-«προϊόν» της αναγεννητικής ιατρικής. Και είναι η ίδια ομάδα που «έχτισε» στο τέλος του 2010 λειτουργικό ήπαρ-μινιατούρα στο εργαστήριο,

Εθελοντική ομάδα Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ερμιονίδα

Η Εθελοντική ομάδα Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ερμιονίδας σας καλεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στις 11.00 πμ στην αίθουσα του Δημαρχείου Ερμιονίδας(Κρανίδι) για να συζητήσει τους τομείς και τις δράσεις που θα αναλάβει.Στην συγκέντρωση θα μιλήσει ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Δημήτρης Καμιζής.

Ο Συντονιστής της ομάδας ,
Γανώσης Αναστάσιος

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

"Ιώδιο, καίσιο, στρόντιο"


Ιώδιο, καίσιο, στρόντιο
Το έγραψε ο Άκης Πάνου για το Τσέρνομπιλ 
Στίχοι και Μουσική: δικά του
Ιώδιο, καίσιο, στρόντιο,
το νέφος ευρύ κι υπερπόντιο,
δεν είναι τουφέκι ή ακόντιο,
ιώδιο, καίσιο, στρόντιο.

Ιώδιο, στρόντιο, καίσιο,
το μέλλον του κόσμου απαίσιο,
καλοί και κακοί μες στο πλαίσιο,
ιώδιο, στρόντιο, καίσιο.

Το άμεσο τέλος ελπίδα μας
και συ αφροσύνη, πυξίδα μας,
εσύ επιστήμη ασπίδα μας!
εμπόδια είμαστε, πήδα μας!

Χρέη κρατών και απορίες-υποψίες πολιτών..


 ΧΩΡΑ          Χρέος σε U.S.D.      Hμ/νια  Κατ/φής   Κατά Κεφαλή            ΑΕΠ         Η.Π.Α.                           14.392.451.000.000        30/9/2010            46.557                 97%
Ευρωζώνη                     14.166.135.000.000        30/9/2010            43.110               120%
Μεγ.Βρετανια                  8.981.000.000.000        30/6/2010          147.060               410%
Γερμανία                         4.713.000.000.000         30/6/2010           63.493                159%
Γαλλία                             4.698.000.000.000         30/6/2010           80.209                188%
Ολλανδία                         2.344.296.360.000         30/6/2010         226.503                344%
Νορβηγία                         2.232.000.000.000         30/6/2010         113.174                861%
Ιταλία                               2.223.000.000.000         30/9/2010            39.234              124%
Ισπανία                             2.166.000.000.000         30/6/2010            52.588             157%
Ιρλανδία                           2.131.000.000.000          30/6/2010         515.671            1.224%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ        1.892.000.000.000          30/6/2010        4.028.083           4.636%
Βέλγιο                              1.275.601.020.000          30/9/2010          126.188            322%
Ελβετία                            1.190.000.000.000           30/6/2010         182.899             364%
Αυστρία                              755.000.000.000           30/6/2010            97.411            226%
Δανία                                  559.500.000.000          30/6/2010           110.216           274%
ΕΛΛΑΔΑ                           532.900.000.000           30/6/2010            49.525            165%
Πορτογαλία                        497.800.000.000           30/6/2010            46.320           201%
Φινλανδια                           370.800.000.000           30/6/2010            68.180           200%

"έχω την ευλογία να είμαι στον κόσμο μου"

πήρα την πρωτοβουλία να καλωσορίσω αυτό τον όμορφο κόσμο, στη γεωγραφία του ιστοτόπου σας, με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του (μουσικού του) λόγου ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

"δειλα" ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΘΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΘΕΑ"Στίχοι- Μουσική- Πρώτη εκτέλεση: Κώστας Λειβαδάς
http://www.youtube.com/watch?v=iz2KnTlyZ1o

"ΕΧΩ ΑΝΘΡΩΠΟ" Μουσική: Κώστας Λειβαδάς, Στίχοι:Θοδωρής Γκόνης, Πρώτη εκτέλεση:Γιώτα Νέγκα    http://www.youtube.com/watch?v=gVwPxJWjZYo&feature=related

Κώστας Λειβαδάς: ήρεμη δύναμη
Είναι ο μοναδικός συνθέτης της γενιάς του που έχει ασχοληθεί τόσο συστηματικά με τη σύνθεση έχοντας χαρίσει πολλές επιτυχίες σε φίλους του τραγουδιστές και που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Από το «Νυχτοπαίδι» που ερμήνευσε το Τρίφωνο μέχρι τα μεγάλα σουξέ της Ελένης Τσαλιγοπούλου . Κάποιος παραγωγός τον αποκάλεσε «Φοίβο του έντεχνου».
«Κολακευτικός χαρακτηρισμός, αλλά δεν κάνουμε όλοι την ίδια δουλειά. Δεν έχω κάποια σχέση, όχι με το συγκεκριμένο Φοίβο - που γνώρισα τυχαία και διαπίστωσα ότι είναι μια χαρά άτομο- αλλά γενικώς με το ‘πακέτο’ γραψίματος ενός τραγουδιού. Δεν γράφω 500 τραγούδια το χρόνο, ούτε και ετοιμάζω άλλα, για να κυκλοφορήσουν σε 10 μέρες. Πιο πολύ τους μύθους μου κυνηγώ παρά την πίστα. Με τους δαίμονές μου παλεύω. Κάποια τραγούδια ξέφυγαν ερήμην μου. Ας πούμε το «Είν’ εντάξει μαζί μου» το είχε σχεδόν ξεχάσει η παραγωγή και μπήκε στο δίσκο την τελευταία στιγμή Όταν άλλοι επέλεγαν μια αστραφτερή και λουσάτη εικόνα, έπαιζα σε συναυλίες με τη Λήδα Χαλκιαδάκη του ντουέτου «Σπύρος & Λήδα». Τι σχέση έχω λοιπόν με όλο αυτό;»

"Μαύρη Σημαία 2003" Κυριακή Μάλαμα

Για το έργο της βραβεύτηκε, στο 13ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (11-20 Μαρτίου 2011) η Χαλκιδικιώτισσα σκηνοθέτις Κυριακή Μάλαμα (Αδελφή του Σωκράτη Μάλαμα).

Η "Μαύρη Σημαία 2003", καταγράφει την ιστορία μιας ομάδας έφεδρων ισραηλινών αξιωματικών που αρνούνται να επιστρέψουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Πηγή  http://edo-provokatoras.blogspot.com/

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Πυρηνικό ντόμινο γύρω από την Ελλάδα

Ένα βιβλίο για το Καστελόριζο, με ένα απλό γραμματόσημο

Γράψτε στην πρώτη σελίδα του την αφιέρωση σας ή το μήνυμα σας και στείλτε το με ένα απλό γραμματόσημο(κόστος γραμματ. από 1,90 έως 2,12ευρώ)στοιχεία παραλήπτη: Δημοτικό Σχολείο Καστελορίζου ΤΚ85111 (συμμετοχή στην εκστρατεία του 24grammata.com )
Το Καστελόριζο είναι μακριά, γιατί ποτέ δε μάθαμε που, ακριβώς, βρίσκεται (απέχει 5 ώρες, ακτοπλοϊκώς, από τη Ρόδο).
Ήταν πάντα στο υποσυνείδητο του Έλληνα ως η δυσμενής μετάθεση, ή ο τόπος τιμωρίας για τον ατίθασο Δημόσιο Λειτουργό.
Και ξαφνικά… ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας.
Αλλά όχι ως ευλογημένος ελληνικός τόπος που περιμένει τα παιδιά του για να τα ταΐσει και να τα ποτίσει από τη γη του.
Τώρα οι απανταχού ρήτορες και ρητορίσκοι μιλάνε για “λεκάνες Μεσογείου”, για “κοιτάσματα”, για “γεωπολιτική αξία”, για “πλούτο”, για “αρπαχτές” και για “κονόμα”