Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Ανάγκη πάσα

Του Βασίλη Γκάτσου
Ρορό
Δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο είχα διαβάσει ότι το ρέμα αυτό είχε το όνομα Παραροήτης ή Παρορίτης. Πιθανόν ήταν το ρέμα που παραμάζευε τα νερά από το οροπέδιο Ηλιοκάστρου. Είναι λογικό η σύντομη αρβανίτικη γλώσσα να το έκανε ρέμα Ρορό.
Το εκπληκτικό είναι ότι ο Γιώργος βεβαιώνει ότι το 1870 ήταν ήδη γνωστό ως Ρορό τόσο το ρέμα όσο και τοποθεσία. Άρα δύο πιθανά. Το ρέμα να είχε κάποιο οθωμανικό όνομα και μετά το 1828 να άλλαξε και να πήρε το Παρορίτης που στα αρβανίτικα να κατέληξε σε Ρορό. Πιθανόν όμως το όνομα να είναι και βυζαντινό και να άλλαξε πολύ πριν το 1828
Ξανατονίζω:
 Έχουμε εκατοντάδες τοπωνύμια, που είναι γραμμένα σε παλαιά συμβόλαια, τα γνωρίζουν οι παλαιοί κάτοικοι μαζί με την ιστορία τους αλλά και τη μετάφρασή τους πολλές φορές από τα αρβανίτικα ή τα οθωμανικά. Είναι λέξεις που θα χαθούνε. Και αν Πατρίδα είναι πρωτίστως το χώμα μας αμέσως μετά είναι οι λέξεις μας, να μην πω ότι το αντίστροφο είναι πιο σωστό.


Είναι ανάγκη πάσα οι Βιβλιοθήκες του Δήμου, τα Λαογραφικά και Ιστορικά μας Μουσεία με τη συνεργασία των σχολείων και των μαθητών να σχεδιάσουν μια συστηματική καταγραφή βάσει χαρτών (υπάρχει σήμερα το Google). Αυτές είναι ουσιαστικές αλλά δύσκολες εργασίες οι οποίες δεν είναι του μέλλοντος. ΕΠΡΕΠΕ ΟΧΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ.... ΧΘΕΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΧΘΕΣ.
Παράδειγμα: Μουζάκι, Αλατοβούνι, Πετροθάλασσα, Ποτόκια, Μίνι, Χάρτζη, Ομπόρι, Πουλάσι, Λουμαριά, Κιάφα, Κινέτα, Κάπαρη, Κρόθι, Δισκούρι, Βουλγαρέικα, Αλώνια, Μαλιμπάρδι, Κουρκουβίκι. Είναι λίγα από την περιοχή της Ερμιόνης.
Και δεύτερη ανάγκη οι Βιβλιοθήκες του Δήμου, τα Λαογραφικά και Ιστορικά μας Μουσεία με τη συνεργασία των σχολείων και των μαθητών να σχεδιάσουν μια συστηματική καταγραφή των λέξεων της ναυτικής μας παράδοσης και να διασώσουν παράλληλα τους τρόπους ψαρέματος, κ.λ.π, κ.λ.π. Εννοώ συστηματική, και όχι πασαλείμματα, έτσι για να πούμε ότι κάναμε μια σχολική εργασία. Μιλάμε μελέτη 5ετίας και βάλε.
Και αντί να είναι καθημερινή η αναζήτηση των λέξεών μας, καθημερινή είναι η ενημέρωση για την θερμοκρασία του τόπου μας, το ύψος βροχής, και το τι σεισμό έκανε σήμερα, αλλά και το ..... σαν σήμερα στο μπογκ του Αντιδημάρχου.

Έρρωσθε,

Βασίλης Γκάτσος