Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Χρέη κρατών και απορίες-υποψίες πολιτών..


 ΧΩΡΑ          Χρέος σε U.S.D.      Hμ/νια  Κατ/φής   Κατά Κεφαλή            ΑΕΠ         Η.Π.Α.                           14.392.451.000.000        30/9/2010            46.557                 97%
Ευρωζώνη                     14.166.135.000.000        30/9/2010            43.110               120%
Μεγ.Βρετανια                  8.981.000.000.000        30/6/2010          147.060               410%
Γερμανία                         4.713.000.000.000         30/6/2010           63.493                159%
Γαλλία                             4.698.000.000.000         30/6/2010           80.209                188%
Ολλανδία                         2.344.296.360.000         30/6/2010         226.503                344%
Νορβηγία                         2.232.000.000.000         30/6/2010         113.174                861%
Ιταλία                               2.223.000.000.000         30/9/2010            39.234              124%
Ισπανία                             2.166.000.000.000         30/6/2010            52.588             157%
Ιρλανδία                           2.131.000.000.000          30/6/2010         515.671            1.224%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ        1.892.000.000.000          30/6/2010        4.028.083           4.636%
Βέλγιο                              1.275.601.020.000          30/9/2010          126.188            322%
Ελβετία                            1.190.000.000.000           30/6/2010         182.899             364%
Αυστρία                              755.000.000.000           30/6/2010            97.411            226%
Δανία                                  559.500.000.000          30/6/2010           110.216           274%
ΕΛΛΑΔΑ                           532.900.000.000           30/6/2010            49.525            165%
Πορτογαλία                        497.800.000.000           30/6/2010            46.320           201%
Φινλανδια                           370.800.000.000           30/6/2010            68.180           200%