Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ερμιόνης σήμερα 23/03/2011 στις 18:00

Τα θέματα
1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος του κ.Φράγκου Γεωργίου.
2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος του κ. Φοίβα Άγγελου.
3. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης – αποχέτευσης, ενταφιασμού.
4. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων Νομού Αργολίδας.
5. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης.
6. Εκμίσθωση παραλιών.
7. Ανάπλαση αλσυλλίου και γύρω χώρου νοτίως του Δημαρχείου.