Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

Βασίλης Γκάτσος: Δημοτικό νερό άρδευσης στους αγρότες; Ναι σε άλλους Δήμους.

 


Όπως θα διαβάσετε παρακάτω, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στις αρμοδιότητές του και τις ευθύνες του έχει όλο το κύκλωμα γεωτρήσεων - λιμνοδεξαμενών - διανομής νερού άρδευσης.

Δέσμευσή του είναι η επάρκεια νερού και η διάθεσή του στους αγρότες - κτηνοτρόφους του Δήμου στην καλύτερη δυνατή τιμή και ποιότητα. Μιλάμε δηλαδή για Δημοτικό νερό άρδευσης. 

Είχα την εντύπωση ότι το νερό άρδευσης είναι απαγορευμένη αρμοδιότητα για τους Δήμους. Προφανώς δεν είναι έτσι.
Ο δικός μας Δήμος γιατί στέκεται μακριά από την άρδευση της, υπό ερήμωση, Ερμιονίδας και τα αναγκαία συνοδά έργα;
Γιατί περιμένει από βουλευτές, Περιφέρεια και Υπουργεία την άρδευση της Ερμιονίδας;
Γιατί ποτέ δεν κατασκεύασε έστω ένα υποτυπώδες φράγμα ανάσχεσης ροής προς εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων, έστω για εκπαιδευτικούς σκοπούς; Έστω μια μικρή λιμνοδεξαμενή για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων;
Όχι μόνο ο σημερινός, ο της Ερμιονίδας, αλλά και οι παλαιότεροι Κρανιδίου και Ερμιόνης διατυμπάνιζαν ότι ο Δήμος υπάρχει πρωτίστως για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των δημοτών του.
Μα η καθημερινότητα του αγρότη είναι να ανοίξει μια βάνα και να ποτίσει πρωί πρωί τις καλλιέργειές του. Του κτηνοτρόφου, να ποτίσει τα ζώα του και να πλύνει τις εγκαταστάσεις του. Να έχουν νερό στο νοικοκυριό τους, στις μονάδες μεταποίησης προϊόντων τους. Και του εξοχικάριου το ίδιο.
Ας σκεφτούμε με έναν άλλο παραγωγικότερο τρόπο για την καθημερινότητα των δημοτών Ερμιονίδας. Δεν είναι μόνο τα σκουπίδια και η ανακύκλωση.

"Στην εκπνοή του 2023, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκήρυξε το έργο βελτίωσης των αρδευτικών υποδομών, αξίας 2,2 εκ. ευρώ. Αυτό που ξεχωρίζει και αναφέρει ο Δήμαρχος είναι πως «με την εγκατάσταση συστήματος άρδευσης με προπληρωμένη κάρτα θα εξασφαλιστεί η ορθή τιμολόγηση του καταναλισκόμενου ύδατος καθώς και η αισθητή μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαδικασιών του Δήμου».

Συγκεκριμένα η δημοπρασία που προκηρύχθηκε αφορά την πράξη με τίτλο «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης, στο δημο δυτικης Λέσβου».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/01/2024 και η διαδικασία διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τι προβλέπει το έργο

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου περιγράφει σε ανακοίνωση του το έργο αναφέροντας: «Με την αγορά και εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης, εξορθολογίζεται η διαχείριση των υδάτινων πόρων που προορίζονται για άρδευση καλλιεργειών.

Με την προτεινόμενη πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις σε 25 σημεία (αντλιοστάσια – γεωτρήσεις) του αρδευτικού δικτύου, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της Δυτικής Λέσβου.

Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αγωγών υπό πίεση θα συνεισφέρει καθοριστικά στην αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου, στη μείωση των δαπανών της ηλεκτρικής ενέργειας και στην εν γένει μείωση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, με την εγκατάσταση συστήματος άρδευσης με προπληρωμένη κάρτα θα εξασφαλιστεί η ορθή τιμολόγηση του καταναλισκόμενου ύδατος καθώς και η αισθητή μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαδικασιών του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος αναφέρθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Δήμου, στο οποίο εντάσσεται και το συγκεκριμένο έργο: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων προς όφελος της καθημερινότητας των δημοτών μας και του περιβάλλοντος του Δήμου μας. Το αρδευτικό ζήτημα ήταν ένα από αυτά που ασχοληθήκαμε εξαρχής πολύ σοβαρά για να διευθετήσουμε για τη Δυτική Λέσβο και πλέον φτάνουμε πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε μία ακόμη δέσμευσή μας προς του πολίτες».

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ασανούλα Γιαννή Κοκκινέλλη στάθηκε στις προσπάθειες «συμμόρφωσης» της άρδευσης αλλά και στα περιβαλλοντικά οφέλη του έργου: «Το 2019, παραλάβαμε αρδευτικά δίκτυα σε κάκιστη κατάσταση, που δεν ήταν συντηρημένα και οριακά λειτουργούσαν. Τα πρώτα χρόνια πασχίζαμε να ξεπεράσουμε βασικά ζητήματα οργάνωσης.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί απόδειξη ότι έχουμε ξεπεράσει την κατάσταση επιβίωσης, αφού έχουμε πλέον, τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Ωστόσο, δεν επαναπαυόμαστε. Αναζητούμε συνεχώς, χρηματοδοτήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις των δικτύων και των λιμνοδεξαμενών μας».

Το έργο αξίας 2.198.137,50 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020», Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»."

Είναι χρήσιμο οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας, και φυσικά όλοι οι της Ερμιονίδας, μαζί και οι εξοχικάριοι να διαβάσουμε τον Κανονισμό άρδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου στη διεύθυνση: https://hello.crowdapps.net/participation-mwlesvos/wp-content/uploads/sites/114/2020/05/kanonismos-ardeysis.pdf


Βασίλης Γκάτσος