Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

ΤΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ:ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ


Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η απόφαση του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 8ης/02/2018, το οποίο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, προχωρά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, εφαρμόζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις του Ν.4508/2017.

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί τον πυλώνα του πακέτου μέτρων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας  αφού προβλέπεται η διάθεση 10 εκατ.ευρώ   με εισοδηματικά κριτήρια σε όσους  έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο.  

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει μέσω της σύστασης Επιτροπών που συστήνονται στους δήμους όλης της χώρας αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης Δημοτικής Αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξετάζουν τα σχετικά αιτήματα, να αξιολογούν την
πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και να χορηγούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.  

Έτσι στο χθεσινό ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας ομόφωνα ψηφίσαμε τον ορισμό μέλους για αυτή την  Επιτροπή.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι:

- η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συμβεί στο παρελθόν (πριν την ενεργοποίηση της ΚΥΑ)

-η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου
-να ικανοποιούνται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο  

Για οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καλύπτεται το πλήρες ποσό, για οφειλές 6.001-9.000 ευρώ το 75%, για οφειλές 9.0001-12.000 ευρώ το 50% και για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ το 30%. Ο ΔΕΔΔΗΕ (ο οποίος έχει οριστεί διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού 10 εκατ. ευρώ που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό) θα καταβάλλει το ειδικό βοήθημα απευθείας στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας όπου εκκρεμούν οι οφειλές. Στη συνέχεια θα υλοποιεί την επανασύνδεση, χωρίς να χρεώνει τα σχετικά τέλη. Το μέρος της οφειλής που δεν θα καλυφθεί, θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής

ενέργειας.οικογενειακή κατάσταση


ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού


όριο κατανάλωσης τετραμήνου


1 άτομο


9.000 ευρώ


1.400 kWh


μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι


13.500 ευρώ


1.600 kWh


μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος


15.750 ευρώ


1.700 kWh


μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι


ή 3 ενήλικοί


18.000 ευρώ


1.800 kWh


μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι


ή 3 ενήλικοί + 1 ανήλικος


24.750 ευρώ


1.900 kWh


μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι


ή 3 ενήλικοί + 2 ανήλικος ή 4 ενήλικοι


27.000 ευρώ


2.000 kWh


Τα παραπάνω όρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, προσαυξάνονται κατά 8.000 ευρώ εφόσον στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο με αναπηρία τουλάχιστον 67% και κατά 15.000 ευρώ εφόσον περιλαμβάνεται άτομο με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Επιπλέον, τα όρια της επιδοτούμενης κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh για άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για άτομα με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.
Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ