Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΥΑΕΡ: Ανακοίνωση για "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Κρανίδι, 24-10-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. συγκεντρώθηκαν νέες προσφορές συνδημοτών μας προς τον εθελοντικό οργανισμό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». Οι προσφορές αυτές φορτώθηκαν σε αυτοκίνητο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και η παράδοσή τους έγινε από τον Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Αποστόλου στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας του οργανισμού «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», που λειτουργεί στην Κόρινθο, όπως φαίνεται στην Απόδειξη Παραλαβής της 20-10-17.

Σας ευχαριστούμε όλους για τις προσφορές σας. Συνεχίζουμε.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Παναγιώτης Αποστόλου

Το URL της ανακοίνωσης είναι1: 24-10-17 "Το Χαμόγελο του Παιδιού"