Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

Βιοκαλλιεργητές Αργολίδας: Μόλις 4 στους 849 εγκρίθηκαν για επιδότηση

Ενστάσεις προβάλει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για την απόφαση σχετικά με το Μέτρο 11, που αφορά τη Βιολογική Καλλιέργεια το οποίο περιελάµβανε 2 δράσεις (ζωική και φυτική παραγωγή) 450 εκατοµµυρίων.
Συνολικά έγιναν 49000 αιτήσεις φυτικής παραγωγής και 15000 ζωικής παραγωγής με βασικό κριτήριο αξιολόγησης την χωροθέτηση των εκµεταλλεύσεων εντός περιοχής δικτύου NATURA.
Από αυτές δεν εγκρίθηκε κανένας υποψήφιος ζωικής παραγωγής λόγω υπέρβασης του προϋπολογισµού, ενώ στην φυτική παραγωγή εγκρίθηκε μόλις το 1/4 (11.300 αιτήσεις).Στην Πελοπόννησο συνολικά από περίπου 3780 αιτήσεις εγκρίθηκαν μόλις 250, δηλαδή 1 στις 15. Οι λιγότερες ήταν στην Αργολίδα όπου εγκρίθηκαν οι 4 από τις 849, μόλις 1 στις 212!
Αναλυτικότερα:

στην Αργολίδα από 849 εγκρίθηκαν 4 (1/212) 
στη Λακωνία από 1293 εγκρίθηκαν 138 (1/10). 
στη Κορινθία από 552 εγκρίθηκαν 26 (1/21 ) 
στην Αρκαδία από 178 εγκρίθηκαν 13 (1/13 ) 
στη Μεσσηνία από 910 εγκρίθηκαν 81 (1/11).
Να σημειωθεί πως στο προηγούµενο πρόγραµµα οι βιοκαλλιεργητές της Πελοποννήσου είχαν σηµαντική παρουσία ενώ τώρα βρίσκονται σε απόγνωση. Βιοκαλλιεργητές, γεωπόνοι, µελετητές και εταιρείες πιστοποίησης ζητάνε πλέον την ακύρωση των όποιων αποτελεσµάτων και την επαναπροκήρυξη το ταχύτερο δυνατό του συνόλου του προϋπολογισµού και µε πολλαπλά κριτήρια, κρίνοντας την αρχική προκήρυξη μη επιτυχής.
anagnostis