Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Στον καιρό της πανδημίας


Στον καιρό της πανδημίας

Η προφύλαξη από κάθε πανδημία που προέρχεται στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης του περιβάλλοντος, της υποβάθμισης των Δημοσίων συστημάτων υγείας, δεν είναι ατομική ευθύνη αλλά οι ευθύνες ανήκουν σ’ εκείνους που ασκούν τη διοίκηση του κράτους και κάθε φορά της Γενικής Κυβέρνησης όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Απαιτούνται λοιπόν, εκτός από τη δημιουργία και κουλτούρα ατομικής υγιεινής, κοινωνικής ευθύνης και όχι κοινωνικής αποστασιοποίησης-περιχαράκωσης, η εκάστοτε Κυβέρνηση και ο κάθε βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης να σχεδιάζει ανάλογα μέτρα, με γνώμονα πάντα την υγεία των πολιτών, αλλά και την υγιή λειτουργία της κοινωνίας.

Δεν μπορεί για παράδειγμα από τη μια να απαγορεύει; Τους όρθιους στα μπαρ και την ίδια στιγμή να αυξάνεις την πληρότητα των πλοίων από 65% σε 85%.

Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος του κάθε Δήμου και Περιφέρειας δεν περιορίζεται στη διανομή μασκών μιας χρήσης και αντισηπτικών, αλλά περιορίζει μία προς μία τις περιπτώσεις εκείνες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην υγεία των πολιτών.

Ο κάθε Δήμος πρωτίστως χρειάζεται να εξετάσει:

  • Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το δίκτυο ύδρευσής του;
  • Ποια η ποιότητα του πόσιμου νερού;
  • Πώς γίνεται η αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων;
  • Ποιες ρυπογόνες εγκαταστάσεις υπάρχουν στην περιοχή;
  • Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και πώς λειτουργούν (Βιολογικοί καθαρισμοί), σε όσους Δήμους υπάρχουν και αν ναι τηρούνται τα πρωτόκολλα αυτής της αδείας;

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνουμε το εξής ερώτημα:

  1. Λειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός της Θερμησίας;
  2. Έχουν άδεια λειτουργίας οι Βιολογικοί Σταθμοί Κρανιδίου και Ερμιόνης;


Αν ναι, ποια είναι τα πρωτόκολλα που προϋποτίθεται ότι τηρούν στη λειτουργία του;

Νομίζω ότι στα τελευταία ερωτήματα η Δημοτική Αρχή του Δήμου μας υποχρεούται να απαντήσει.

Βιβή Σκούρτη