Τρίτη 30 Απριλίου 2024

ΜεγάληΤρίτη

 Η Μαρίζα Κωχ σε τραγούδια της Μεγάλης Εβδομάδας - 1993 | #ΜεγάληΤρίτη Η Μαρίζα Κωχ ερμηνεύει σε ελεύθερη απόδοση το "Τροπάριο της Κασσιανής", προσεγγίζοντας με μοναδικό τρόπο έναν από τους δημοφιλέστερους... | By ΕΡΤ ΑρχείοFacebookΙδιόμελον. Ήχος πλ. δ'.
Ποίημα Κασσιανής Μοναχής

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα Γυνή, την σην αισθομένη Θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν, οδυρομένη μύρα σοι, προ του ενταφιασμού κομίζει. Οίμοι! λέγουσα, ότι νυξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας, ζοφώδης τε και ασέληνος, έρως της αμαρτίας. Δέξαι μου τας πληγάς των δακρύων, ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ· κάμφθητί μοι προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους Ουρανούς, τη αφάτω σου κενώσει· καταφιλήσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμήξω τούτους δε πάλιν, τοις της κεφαλής μου βοστρύχους· ων εν τω Παραδείσω Εύα το δειλινόν, κρότον τοις ωσίν ηχηθείσα, τω φόβω εκρύβη. Αμαρτιών μου τα πλήθη, και κριμάτων σου αβύσσους τις εξιχνιάσει, ψυχοσώστα Σωτήρ μου; Μη με την σην δούλην παρίδης, ο αμέτρητον έχων το έλεος. 


Έλλη Βασιλάκη