Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Διδύμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Διδύμων προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις οι εξής:
Αντικατάσταση 25 μέτρων σιδερένιων σωλήνων, οι οποίοι είχαν υποστεί από την διάβρωση σημαντικές φθορές, με σωλήνες πολυαιθυλενίου.
Αντικατάσταση 66 μέτρων επικίνδυνων για την δημόσια υγεία αμιαντοσωλήνων, με σωλήνες πολυαιθυλενίου.
Έγιναν επισκευές και καθαρισμοί στις δεξαμενές ύδρευσης Διδύμων, Λουκαϊτίου, Ράδου και Πελεής. Συγκεκριμένα αντικαταστάθηκαν σκουριασμένοι σωλήνες με σωλήνες πολυαιθυλενίου, αντικαταστάθηκαν σκουριασμένες βάνες, έγιναν επισκευές μόνωσης των δεξαμενών για την προστασία των οπλισμών τους που είχαν υποστεί φθορές (διάβρωση-σκουριά) και έγινε πλύσιμο των δεξαμενών.

Οι εργασίες θα επεκταθούν μετά από μελέτη και στην δεξαμενή του Μοριάρη, όπου διαπιστώθηκε ολοσχερής καταστροφή.
Αντικατάσταση σιδερένιων σωλήνων και αμιαντοσωλήνων:
Επισκευές και καθαρισμοί στις δεξαμενές ύδρευσης:


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ