Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. συγκεντρώθηκαν προσφορές συνδημοτών μας προς τον εθελοντικό οργανισμό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Εικ. 1: Η φόρτωση του οχήματος
Εικ. 1: Η φόρτωση των προσφορών στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Οι προσφορές αυτές φορτώθηκαν σε αυτοκίνητο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και η παράδοσή τους έγινε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Πάλλη και τον Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Αποστόλου στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας του οργανισμού «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», που λειτουργεί στην Κόρινθο.
Εικ. 2: Η παράδοση των προσφορών στις αποθήκες της Κορίνθου
Εικ. 2: Η παράδοση στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας της Κορίνθου
Εικ. 3: Η απόδειξη παραλαβής των δωρεών
Εικ. 3: Η απόδειξη παραλαβής των δωρεών
Ευχαριστούμε όλους για τις προσφορές τους. Συνεχίζουμε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης