Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας: ΟΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Τετάρτη 11/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1)      ΘΕΜΑ: ΟΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 βρεθήκαμε να έχουμε ξανά μία νέα εισήγηση σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και στην οποία συμπεριλαμβάνονταν η δημιουργία τριών νέων κωδικών με τους εξής τίτλους:

Α) Μελέτες προσδιορισμού επιφανειών με φωτογραμμικές μεθόδους στη Δ.Ε. Κρανιδίου με το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.
Β) Υπηρεσίες εφαρμογών πολεοδομίας εντός ορίων οικισμού με το χρηματικό ποσό 24.600 ευρώ .
Γ) Υπηρεσίες παραγωγής υπόβαθμων μεγάλης αξίας παράκτιας ζώνης Δήμου Ερμιονίδας – Α’ φάση με το χρηματικό ποσό των 24.600 ευρώ.

Ο οικονομικός σκοπός και των τριών εργασιών, όπως παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. I. Αντωνόπουλο είναι αύξηση των εσόδων του Δήμου στον τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών μέσω διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
Όπως επισήμανα κατά την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό αποτελεί μία ακόμη μεγάλη κατάτμηση ενός ενιαίου έργου – εργασίας που εξυπηρετεί τον ίδιο οικονομικό σκοπό, οι τρεις κωδικοί δημιουργήθηκαν στα όρια της απευθείας ανάθεσης, μία αρμοδιότητα που θα την ασκήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αντί για ένα ενιαίο έργο χρηματικού ποσού 64.200 ευρώ η Διοίκηση του Δήμου εισηγήθηκε την κατάτμησή του σε μία εποχή που τα χρηματικά μέσα του Δήμου μας είναι περιορισμένα και δε διεκδικούμε μία προβλεπόμενη έκπτωση μέσω ενός προβλεπόμενου ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού.
Φυσικά οι ενστάσεις μας δεν είχαν μόνο οικονομικό περιεχόμενο, επιστημονικά και τεχνικά ήταν τεκμηριωμένες από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. A. Αντωνόπουλο για την αναγκαιότητα αυτών των εργασιών με αυτό το κόστος, αφού υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση για το ουσιαστικό επιστημονικό αποτέλεσμα αυτών των εργασιών και κυρίως ποιό θα είναι το όφελος στο Δήμο μας αναλογικά με το κόστος όπως αυτό παρουσιάστηκε από την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.
Αυτονόητη ήταν η στάση μας, αρνητική ψήφος επί της προτάσεως αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και κάποιοι πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν τι σημαίνει ορθολογική διαχείριση δημόσιου και δημοτικού χρήματος.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι κατανοούμε την ανάγκη για τη διόρθωση των αδήλωτων τ.μ. και στην αύξηση των εσόδων του Δήμου, όμως αυτό δεν πρέπει να μετατραπεί σε μία «αρπακτή» από επίδοξους «σωτήρες» του Δήμου.

2)      ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Στην τελευταία Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και επί της συζήτησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικό έτους 2015, η διοίκηση του Δήμου μέσω του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Ι. Αντωνόπουλου εισηγήθηκε τη μεταφορά των παρακάτω χρηματικών ποσών για την ενίσχυση του αποθεματικού.

Α) Μεταφορά χρηματικού ποσού 12.000 ευρώ από τσιμεντοστρώσεις διαδρόμων νεκροταφείων.
Β) Μεταφορά χρηματικού ποσού 10.000 ευρώ από κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας Αγίας Άννας.

Τα παραπάνω έργα ενώ είχαν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε θα πραγματοποιηθούν μετά τη μεταφορά αυτή.
Αυτό το αναφέρουμε ενδεικτικά για να δείξουμε αυτό που επισημάναμε κατά την συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του 2016. Ότι αυτό που έχει κύρια σημασία είναι η αποτελεσματική υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. Όλοι έχουμε αναγνωρίσει τη δύσκολη οικονομική συγκυρία με κύριο χαρακτηριστικό τους μειωμένους πόρους που διαθέτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, γι’αυτό και απαιτείται υπερπροσπάθεια να αξιοποιηθούν όλοι οι πόροι και να υλοποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα στο μεγαλύτερο βαθμό του.
Απαιτούνται αξιολογήσεις και προτεραιότητες. Κύρια προτεραιότητα είναι οι υποδομές και η βελτίωση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
Δε μπορουμε να ακυρώνουμε έργα σημαντικά για τη δημιουργία και να ενισχύουμε κωδικούς και εργασίες αμφίβολης ποιότητας και απόδοσης.
Αυτονόητη η αρνητική μας θέση σε οποιοδήποτε καταστρατήγηση του ψηφισμένου και εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος 2015. Εάν αυτό δεν συνοδεύεται με αιτιολογημένη τεχνική έκθεση όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τον κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ακόμη αναμένουμε να μας κοινοποιήσει η διοίκησης του Δήμου τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του 2016 και τα άλλα στοιχεία που σας ζητήσαμε με κατάθεση σχετικού εγγράφου με αριθ. πρωτ. 11614 από 22/10/2015.


Για τη Δημοτική Παράταξη
                                                            Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας
                                                            Ο επικεφαλής
                                                            Τάσος Λάμπρου
                                                            Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας