Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Από τα 2 ευρώ το στρέμμα η φορολόγηση των αγροτεμαχίων

Φόρο που θα ξεκινάει από τα 2 ευρώ το στρέμμα θα κληθούν να καταβάλλουν το 2014 όσοι κατέχουν καλλιεργήσιμη αγροτική γη (ανεξαρτήτως της καλλιέργειας), σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε , μετά από διαδοχικές αναβολές, το βράδυ της Πέμπτης 12 Δεκεμβρίου στη Βουλή.
Για τα αρδευόμενα χωράφια ο φόρος θα ξεκινά από τα 2,2 ευρώ το στρέμμα, «γλιτώνουν» τα αγροκτηνοτροφικά κτίσματα.
Ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 2,2 ευρώ το στρέμμα (βασικός φόρος) στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο αρδεύεται, καθώς ορίζεται Συντελεστής Άρδευσης ίσος με 1,1. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και στα προηγούμενα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών που είχαν διαρρεύσει στη δημοσιότητα, δεν προβλέπεται καμία διάκριση μεταξύ γης που ανήκει σε επαγγελματίες αγρότες και ιδιώτες ετεροεπαγγελματίες.
Μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση για όσα αγροτεμάχια είναι ακαλλιέργητα καθώς στην περίπτωση αυτή ο βασικός φόρος θα ξεκινά από το  1 ευρώ ανά στρέμμα.  
Εάν πρόκειται για βοσκότοπο, ο φόρος μειώνεται στο μισό αφού εφαρμόζεται Συντελεστής Χρήσης 0,5.
Πιο αναλυτικά,  για τα αγροτεμάχια ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1 ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση.
-Συντελεστής Θέσης (ΣΘ): Εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή όπου ανήκει το αγροτεμάχια και διαμορφώνεται από 1 έως 3.
-Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ): Για τα αγροτεμάχια που «φιλοξενούν» καλλιέργειες ορίζεται σε 2, για τους βοσκότοπους 0,5 και για δασική έκταση 0,1.
-Σε περίπτωση που η έκταση τελεί υπό απαλλοτρίωση, εφαρμόζεται συντελεστής απαλλοτρίωσης (ΣΑπ) που ισούται με 0,75 (δηλαδή ο φόρος μειώνεται 25%).
-Αν υπάρχει κατοικία, εφαρμόζεται ο Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) που ισούται με 5, δηλαδή ο φόρος πενταπλασιάζεται.
Ο τελικός φόρος προκύπτει  από τον τύπο:
Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x  ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ  x ΣΑπ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρμόζεται).

Περισσότερα:agrotikabook