Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Κινδυνεύουν τα ιστορικά καρνάγια των Σπετσών

Τα καρνάγια των Σπετσών, οι μικροί χώροι συντήρησης σκαφών που υπάρχουν στο νησί εδώ και τρεις αιώνες, αντιμετωπίζουν πλέον οικονομικά προβλήματα που μπορεί να οδηγήσει κάποια από αυτά ακόμα και στο λουκέτο. Άλλωστε, από το 2007 μέχρι σήμερα κινδυνεύουν με έξωση από τις Λιμενικές Αρχές λόγω καταπάτησης αιγιαλού.
Τα παραδοσιακά ιστορικά καρνάγια των Σπετσών λειτουργούν στο συγκεκριμένο χώρο του αιγιαλού εδώ και 300 χρόνια, ενώ είναι συνδυασμένα με τα χρόνια της Επανάστασης του 1821, οπότε κατασκευάστηκαν αρκετά πλοία για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα από τους Τούρκους.
Οι τεχνίτες έμαθαν τη δουλειά από από τους πατεράδες τους και την κρατούν ακόμα ζωντανή, τηρώντας τόσο την παράδοση όσο και την ιστορία της νήσου.
Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου παραχωρούσε στους καραβομαραγκούς το χώρο με συμβάσεις εκμετάλλευσης «μισθωτήρια» τα τελευταία χρόνια, αλλά από το 2007 σταμάτησε να τις ανανεώνει και οι τεχνίτες αυτοί κινδυνεύουν με έξωση από τις Λιμενικές Αρχές.
Σαν να μην έφτανε αυτό, η Κτηματική Υπηρεσία τους επέβαλε πρόστιμο αρκετών χιλιάδων ευρώ για την αυθαίρετη χρήση του χώρου από το 2008 μέχρι το 2011, παρότι η ίδια υπηρεσία δεν τους ανανέωσε τα μισθωτήρια.
Περισσότερα 

Σχετικό:Καρνάγια