Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Συνέλευση των κατοίκων στο Ανυφί Αργολίδας, για το εξασθενές χρώμιο στο νερό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Ανυφίου.
Έχοντας υπόψη.
Τις διατάξεις των άρθρων 214 παρ. 2 του ν.3463/2006 & του 85 παρ. στ του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ,όπως Κυρώθηκε δια του νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87-Α).

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Στην 3η Συνέλευση των κατοίκων για το έτος 2013 που θα πραγματοποιηθεί την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17.00 μ.μ. στο κεντρικό καφενείο του κ. Γεωργίου Νικολάου ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

             ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΤΟ ΝΕΡΟ 
 
Υπ’ όψιν: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Το εξασθενές χρώμιο & ο ρόλος του στη ζωή του
καταναλωτή. (ΕΥΡΕΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ)
Επεξηγήσεις θέματος: Η τ.κ.Ανυφίου σε βάθος 10ετιας+
υδροδοτείται με νερό το οποίο περιέχει το χημικό στοιχείο με την
ονομασία εξασθενές χρώμιο ,ένα στοιχείο που βλάπτει τόσο κατά την πόση όσο και από την εισπνοή όταν αυτό για κάποιο λόγο αιωρείται.
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό που έλαβε αριθ. 13-0813-007-0526-02 και εκδόθηκε την 17η/09/2013 ,η τιμή στο εξασθενές χρώμιο κυμαίνεται στα επίπεδα του 18 mg/l !

ΘΕΜΑ 2ο Εισήγηση μνημονίου συνεργασίας (μνημόνιο δε νοείτε μόνοχρέος) με τους νυν αιρετούς όσο και με τους υποψηφίους
ώστε το θέμα «παροχή καθαρού κατάλληλου νερού
ύδρευσης» ανεξαρτήτου ! εκλογικού αποτελέσματος να
αποτελεί δέσμευση και πάντα προτεραιότητα από όλους.

ΘΕΜΑ 3ο Περί εισήγησης επιστροφής του παγίου ύδρευσης σε
χαμηλότερα επίπεδα .

ΘΕΜΑ 4ο Περί εισήγησης αλλαγής της διαφήμισης για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η οποία κυκλοφορεί στα Μ.Μ.Ε με τρόπο τέτοιο που να ονομάζει ξεκάθαρα ποιοι και μόνο !
καταναλωτές υδροδοτούνται με καθαρό πόσιμο νερό, με
σκοπό να σταματήσει ο ισοπεδωτισμός που συμβαίνει και
που μπορεί να θεωρηθεί παραπλάνηση του καταναλωτικού
κοινού.
Θα μπορούσε επίσης ,να περιλαμβάνει τις οποιες αλλαγές γίνονται σε ότι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή γενικότερα τους
τιμοκαταλόγους.

ΘΕΜΑ 5ο Σύνδεση στις μηχανές όλων των καταστημάτων που
παρασκευάζουν καφέ espresso, με νερό Μιδέας.

ΘΕΜΑ 6ο Περί εισήγησης σύνταξης τεχνικού προγράμματος.
Πρόταση: Μοναδικός προγραμματισμός, παροχή κατάλληλου
νερού προς πόση και οικιακή χρήση.
(αίτημα τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του
δημου Ναυπλιέων 2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΗΣ