Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 14η  Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00

στο Λύκειο Κρανιδίου

η Ριζοσπαστική Κίνηση Ερμιονίδας-Συμμετοχή

σας καλεί στην 4η ανοικτή συγκέντρωση της με θέματα:

   
Α. Εκλογή Επικεφαλή  – Υποψηφίου Δημάρχου
&
 Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης

Β. Καθορισμός των βασικών θέσεων της κίνησης