Κυριακή 19 Απριλίου 2015

«Άπιστος Θωμάς»«Άπιστος Θωμάς»
Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο (κεφ. κ΄, 25), ο Θωμάς, ένας από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού, αμφισβήτησε την Ανάσταση λέγοντας: «Εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω».
Σε αυτήν ακριβώς την σκηνή του Ευαγγελίου θα στηριχτεί και ο Ιταλός καλλιτέχνης Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio, περίπου 1571 – 1610), για να ζωγραφίσει το έργο του «Άπιστος Θωμάς». Στη σύνθεσή του απεικονίζει την ανάγκη του ανθρώπου για την αισθητή μαρτυρία, αποτυπώνοντάς της με απόλυτο ρεαλισμό και μια ωμότητα που εκπλήσσει τον θεατή.
Χρόνια πολλά!
Γιάννης Σπετσιώτης – Τζένη Ντεστάκου