Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Νά πώς θεσμοθετήθηκε το εμπόριο οργάνων στην Ελλάδα...!

ΕΙΔΗΣΗ ... Μαιρη Φασιλη

Ο ΓΑΠ έκανε δωρητές οργάνων όλους τους Ελληνες με το ζόρι. Τα σώματα των Ελλήνων πολιτών ανήκουν στο κράτος…!
Σύμφωνα με το Νόμο (Ν.3984/27-11-2011) που έφτειαξε ο ΓΑΠ, οι Ελληνες και αφού διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός τους θάνατος, γίνονται αυτόματα δωρητές οργάνων και χωρίς κάν να ρωτηθούν!


Τον αντισυνταγματικό αυτό Νόμο τον υπέγραψαν οι Κ. Παπούλιας, Ε. Βενιζέλος, Α. Λοβέρδος, Μ. Κουτρουμάνης και ο Μιλτιάδης Παπαιωάννου και ισχύει απο την ημερομηνία δημοσίευσής του στην εφημερίδα της κυβέρνησης δηλαδή απο 27-11-2011.


Σημειώστε, ότι ενώ για τα παιδιά-δότες χρειάζεται άδεια γονέων ή συγγενών, για τους ενηλίκους δεν χρειάζεται καμμία απολύτως άδεια απο τους συγγενείς.

Σε περίπτωση, που ο μελλοντικός θανών δεν θέλει να γίνει δότης πρέπει να στείλει επιστολή στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (eom.gr).

Στη συνέχεια, για του λόγου το αληθές, σας παραθέτω το άρθρο 9 του συκεκριμένου Νόμου.

Αρθρο 9 (Νόμου 3984/27-11-2011)


1. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον είναι ενήλικο και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η αφαίρεση από ανήλικο επιτρέπεται εάν συναινούν σε αυτό οι γονείς ή ο γονέας, που έχουν την επιμέλεια του τέκνου. Εάν δεν υπάρχουν ή έχουν εκπέσει από τη γονική μέριμνα, η συναίνεση παρέχεται από τον επίτροπο. Η συναίνεση δίνεται: α) με έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής, β) με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται στον Οργανισμό Αφαίρεσης ή στη Μονάδα Μεταμόσχευσης. Κατά τη δήλωση παρίστανται δύο μάρτυρες, οι οποίοι συνυπογράφουν στο ειδικό βιβλίο. Η συναίνεση πρέπει να είναι ρητή και ειδική. Τα έγγραφα υπό α΄ και β΄ φυλάσσονται στον ιατρικό φάκελο του δότη.

2. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.6.2013 προκειμένου στο διάστημα αυτό να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των πολιτών μέσω εφαρμογής συγκεκριμένης ενημερωτικής εκστρατείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος και κάθε τεχνική λεπτομέρεια σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης του κάθε ατόμου και ο τρόπος συγκέντρωσης αυτών από τον ΕΟΜ.

3. Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τηρείται αρχείο όπου καταχωρίζονται οι δηλώσεις των πολιτών περί αντίθεσής τους στην αφαίρεση οργάνων τους μετά θάνατον. Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να αποστέλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σχετική δήλωσή του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Για τη δήλωση δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος, αρκεί να συνάγεται ρητά και αβίαστα η ακριβής βούληση του προσώπου. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή. Η ανάκληση γίνεται με νεότερη δήλωση ανάκλησης, η οποία αποστέλλεται ομοίως στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η αρχική δήλωση διαγράφεται από το αρχείο και θεωρείται ως μη γενόμενη.

4….
Ολόκληρο τον Νόμο που πέρασε μουλωχτά ο ΓΑΠ με τους συν αυτώ από τη Βουλή, μπορείτε να τον διαβάσετε στη συνέχεια. Δεν άνοιξε ούτε μύτη…
Παρατηρείστε, τι λέει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων για το θέμα της άδειας αφαίρεσης οργάνων με “συναίνεση των” συγγενών …Πηγή: http://revealedtheninthwave.blogspot.com/2013/02/blog-post_7358.html#ixzz2JovdHFDf