Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

προφητικά...Φόρον εις το κατούρημα και φόρον εις το κλάμα

φορολογούνται χωριστά ή και τα δυο αντάμα;

Όμως το εις την ύπαιθρον λαμβάνον χώραν χέσιμον

τυγχάνει εξαιρέσιμον.

 

 Γεώργιος Σουρής
 
 
 Από : Aristidis-Telis Aachen