Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Αυτό βρήκα, αυτό στέλνω

Δήμος Ερμιονίδας, Προϋπολογισμός 2012
Αναμένοντας την κανονική ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά κωδικό, γιατί στο επισυναπτόμενο δεν φαίνεται τίποτα, ούτε διαφωτίζουν τι στο ελάχιστο οι ομιλητές.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος