Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

COVID-19 από τους van Gogh, Picasso, Magritte, Pollock, Dali, da Vinci, Warhol and MONDRIAN! ΚΑΛΗΜΕΡΑ!


Τζένη Ντεστάκου