Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Εθελοντισμός και καπελώματα

Όπως ισχυρίζεται ο αντιδήμαρχος μας κος Κούστας,
....Επειδή εμπνευστής και ο ιδρυτής του εθελοντικού κινήματος στην περιοχή μας είναι ο κος Καμιζής...,
θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως ο εθελοντισμός πέρα από την ανάγκη όλων μας για συμμετοχή και προσφορά στον τόπο του, ενισχύεται και από την έλλειψη  που δημιουργείται από  τα κενά στις υποχρεώσεις των αρμοδίων.
Αν λοιπόν οι ανάγκες που δημιούργησε ο κος Καμιζής και η παράταξή του για νοικοκύρεμα και καθαρισμό  ενίσχυσε την ανάγκη  για εθελοντισμό, τότε ναι είναι ο  ιδρυτής του!
Είναι πολλοί που αθόρυβα και αυθόρμητα προσφέρουν χρόνια τώρα, σε πολλούς τομείς και είναι προσβολή να τους  εκμεταλλευόσαστε  λέγοντας ότι δρουν μετά από παρακίνηση του "ιδρυτή του εθελοντικού κινήματος".
Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης
 μια ακόμα ομάδα εθελοντικής προσφοράς, χωρίς ιδρυτές και καπελώματα.