Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας

Στην Ικαρία
στραμμένα τα «ενεργειακά» μάτια της Ευρώπης
Προτείνει η Έλλη Βασιλάκη
Το κόστος του έργου που υλοποείται ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2012
 
Η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, οι κυβερνήσεις,
άλλα και οι οικολογικές οργανώσεις
αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
τη λειτουργία του πρώτου υβριδικού ενεργειακού έργου στη γηραιά ήπειρο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Ικαρίας.

Από την επιτυχή λειτουργία του πιλοτικού αυτού έργου που συνδυάζει δύο μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξασφαλίζοντας επάρκεια και αυτονομία με χαμηλό κόστος, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον της ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη. Ηδη μάλιστα η κυβέρνηση της Δανίας επισήμως έχει δηλώσει ότι από την επιτυχία της Ικαρίας θα εξαρτηθεί και η αλλαγή πλεύσης της δανικής πολιτικής στα υβριδικά ενεργειακά έργα. Οι Δανοί ήδη εξετάζουν τη δυνατότητα κατασκευής μικρού τεχνητού νησιού έξω από την Κοπεγχάγη για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού. Με ανάλογο ενδιαφέρον αντιμετωπίζουν το έργο κι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Το πρωτοπόρο έργο που υλοποιείται από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. έχει και ευρύτερο οικονομικό ενδιαφέρον για την ελληνική κυβέρνηση. Οπως έχει δηλώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου, η διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων θα ξεκινήσει από τις θυγατρικές της ΔΕΗ και η επιτυχία του έργου στην Ικαρία θα «προικίσει» ουσιαστικά την ΔΕΗΑΝ ανεβάζοντας τόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και την αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.
Στην Ικαρία στραμμένα τα «ενεργειακά» μάτια της Ευρώπης
Το έργο έχει κόστος 40 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2012. Στα άμεσα οφέλη του είναι και η ώθηση που αναμένεται να δώσει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μιας «ξεχασμένης» περιοχής της χώρας, αφού θα εξασφαλίσει, σε αυτήν την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, έναν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας για τους κατοίκους του νησιού, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας.
Επιπλέον, το νησί «προικίζεται» από τη ΔΕΗΑΝ και με ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο αξίας 4,5 δισ. ευρώ καθώς και αντιπλημμυρικά έργα, από την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου της ΔΕΗ και την ανάπτυξη νέου δικτύου μεταφοράς, ύψους 4 εκατ. ευρώ καθώς και από τη δημιουργία ενός νέου δικτύου οπτικών ινών για την εποπτεία και τη ρύθμιση από όλες τις πηγές, της παραγωγής ενέργειας του νησιού.
Ολα αυτά αναμένεται να αναβαθμίσουν και το τουριστικό προφίλ του ακριτικού νησιού του Ανατολικού Αιγαίου και να επιτρέψουν και την προσέλκυση επιπλέον αριθμού τουριστών καθώς και να βάλουν την Ικαρία, ψηλά στη λίστα προορισμών του επιστημονικού τουρισμού, κάτι που αποδεικνύεται ήδη από πρόσφατες επισκέψεις φοιτητών και καθηγητών Πολυτεχνικών Σχολών.
Η επιτυχής κατασκευή και λειτουργία του καινοτόμου Υβριδικού Ενεργειακού έργου Ικαρίας μπορεί να λειτουργήσει ως πιλότος για την υιοθέτηση παρόμοιας μορφής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε ενεργειακά αυτόνομα, μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά, όπως η Κρήτη, η Λέσβος και η Ρόδος.
 
Τα Οφέλη
 • Ενεργειακή επάρκεια της Ικαρίας με τη χρήση ΑΠΕ.
 • Δημιουργία νέου δικτύου οπτικών ινών για την εποπτεία και τη ρύθμιση από όλες τις πηγές, της παραγωγής ενέργειας του νησιού.
 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
 • Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ.
 • Αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου της ΔΕΗ και ανάπτυξη νέου δικτύου μεταφοράς, ύψους 4 εκατ. ευρώ.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Προβολή της Ικαρίας διεθνώς, ως πόλος έλξης επιστημονικού τουρισμού.
Φυσική Μπαταρία
Ουσιαστικά πρόκειται για έναν συνδυασμό δύο βασικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αιολικής και της υδροηλεκτρικής και μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία καθώς το έργο θα λειτουργεί ως «φυσική μπαταρία» αποθήκευσης ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το νησί της Ικαρίας θα είναι ενεργειακά αυτόνομο μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το έργο θα συνδυάζει αποτελεσματικά την εκμετάλλευση των υδάτων που υπερχειλίζουν από το υφιστάμενο φράγμα στο Πέζι, με την αξιοποίηση της αιολικής παραγωγής.
Πιο αναλυτικά, το Υβριδικό Ενεργειακό Εργο Ικαρίας αποτελείται από δύο Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΕ Προεσπέρας, ισχύος 1,05 MW και ΜΥΗΕ Κάτω Προεσπέρας, ισχύος 3,1 MW), ένα αντλιοστάσιο (με 12 αντλίες των 250 KW έκαστη) και το Αιολικό Πάρκο Στραβοκουντούρας με τρεις (3) Α/Γ, συνολικής ισχύος 2,7 MW. Η επιτυχής λειτουργία του Εργου θα επιτρέψει μεγάλη αύξηση της διείσδυσης της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού (ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες), περιορίζοντας σημαντικά τη λειτουργία του υφιστάμενου Θερμικού Σταθμού στον Αγιο Κήρυκο που σήμερα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις ανάγκες του νησιού, επιτυγχάνοντας αποφυγή εκπομπής CO2 της τάξεως των 13.600 τόνων/έτος.
 • Οπως έχει δηλώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου, η επιτυχία του έργου στην Ικαρία θα «προικίσει» ουσιαστικά τη ΔΕΗΑΝ ανεβάζοντας τόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και την αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.
Βελτιστοποίηση λειτουργίας
 
Ο υδροηλεκτρικός σταθμός στην Προεσπέρα εκμεταλλεύεται τις υπερχειλίσεις του ταμιευτήρα στο αρδευτικό φράγμα Πέζι για την παραγωγή ενέργειας. Το νερό εξερχόμενο από τον υδροηλεκτρικό σταθμό καταλήγει στην παρακείμενη δεξαμενή. Στη συνέχεια, κατευθύνεται στον υδροηλεκτρικό σταθμό της Κάτω Προεσπέρας, όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρόσθετης ενέργειας και συγκεντρώνεται στη δεύτερη δεξαμενή.
Η ενέργεια που παράγεται από το αιολικό πάρκο διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και στο αντλιοστάσιο από όπου, με άντληση, γίνεται μεταφορά νερού από την κάτω στην επάνω δεξαμενή και την εκ νέου παραγωγή ενέργειας από τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό της Κάτω Προεσπέρας. Ο έλεγχος και η βελτιστοποίηση λειτουργίας της παραπάνω διαδικασίας είναι αυτοματοποιημένα, μέσα από το Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου Αγίου Κηρύκου.
 
Πορεία κατασκευής του Υβριδικού Ενεργειακού έργου Ικαρίας
 
Το έργο, παρόλη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη. Οι εργασίες ξεκίνησαν το Μάιο του 2009 και μέχρι το Νοέμβριο του 2011 έχει υλοποιηθεί μεγάλο μέρος των εργασιών στην Ανω Δεξαμενή στην Προεσπέρα (ολοκλήρωση εκσκαφών, εφαρμογή μέτρων προστασίας πρανών, διάνοιξη της σήραγγας διέλευσης των αγωγών προσαγωγής-κατάθλιψης, έναρξη εργασιών σκυροδετήσεων κ.λπ.). Ακόμη έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές στις θέσεις θεμελίωσης των Ανεμογεννητριών και του κτιρίου ελέγχου του Αιολικού Πάρκου, έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εκσκαφών της δημοτικής οδοποιίας στην περιοχή του έργου, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εκσκαφές στο χώρο της Κάτω Δεξαμενής.
Επιπροσθέτως έχει ήδη κατασκευαστεί και επιθεωρηθεί στην Αυστρία ο κύριος Η/Μ εξοπλισμός (στρόβιλοι, γεννήτριες, δικλείδες) των δύο ΜΥΗΕ.
Ακόμα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του δικτύου ηλεκτροδότησης, με έμφαση στο τμήμα μεταξύ ΑΠ και ΜΥΗΕ Προεσπέρας, ενώ ξεκίνησε η εκσκαφή των υπογείων τμημάτων του ηλεκτρικού δικτύου και οπτικών ινών στις περιοχές Ξυλοσύρτη και Πλαγιά προς Αγιο Κήρυκο.
 
Το έργο σε αριθμούς
 • Δύο μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Προεσπέρα & Κάτω Προεσπέρα, συνολικής ισχύος 4,15 MW.
 • Ενα αιολικό πάρκο στη Στραβοκοντούρα, ισχύος 2,7 MW.
 • Δύο δεξαμενές νερού.
 • Ενα αντλιοστάσιο με 12 αντλίες των 250 kW.
 • Δέκα GWh μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας.
 • Αποφυγή εκπομπής CO2 της τάξεως των 13.600 τόνων/έτος.
 • Ολοκλήρωση εργασιών, στο τέλος του 2012.
 του ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΖΕΛΗimerisia