Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ


Τετάρτη 6 Μαϊου 2020Εν μέσω πανδημίας ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπου πολλοί επιστημονικοί φορείς αντέδρασαν έντονα. Όταν μεταξύ άλλων το τμήμα Περιβάλλοντος των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Θεσσαλίας, Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο επωάζεται.

Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη στο κείμενο που κατέθεσε αναφέρει πως η αύξηση της διάρκειας ισχύος των ΑΕΠΟ (Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) από 10 σε 15 χρόνια δεν είναι συμβατή με τις περιβαλλοντικές, αλλά και τεχνολογικές μεταβολές που γίνονται σήμερα ( και το ΣΤΕ έχει γνωμοδοτήσει για αυτό) και ότι ο χρόνος ελέγχου πληρότητας των φακέλων της ΜΠΕ μειώνεται κατά 5 εργάσιμες ημέρες και οδηγεί ουσιαστικά σε μη έλεγχο των μελετών τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.

Η παράταξή μας θα κάνει λεπτομερέστερη αναφορά σε νεώτερο άρθρο για τις προβλέψεις του εν λόγω νομοσχεδίου σχετικά και με τις ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ όπου μεταξύ άλλων:

1) -Αμφισβητείται ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης.

2) -Δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος να προχωρεί σε έργα διαχείρισης αποβλήτων χωρίς την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης.

3) -Υποβαθμίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μεταφέροντας αρμοδιότητες του στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως π.χ. την αρμοδιότητα απόφασης για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Επισημαίνεται πως η προώθηση ενός νέου σχεδιασμού χωρίς την συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο θα προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην προστασία του περιβάλλοντος.

4) -Υποκαθίστανται οι εγκεκριμένοι ΠΕΣΔΑ ( Περιφερειακοί σχεδιασμοί) καθώς η προσωρινή λειτουργία έως και 5 έτη των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) περιορίζει αισθητά τις διαδικασίες αδειοδότησης και έτσι μπροστά στην διαμορφωθείσα λογική του κατεπείγοντος δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις και εξαλείφονται τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με την καταλληλότητα του χώρου.

5) -Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος βλάβης του περιβάλλοντος με την επέκταση λειτουργίας των λατομείων για 70 χρόνια κάτι που απαιτεί μεγάλη προσοχή.Τάσος ΤόκαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ