Σάββατο 15 Ιουλίου 2017

Υποδοχές στην Ελλάδα του τίποτα ..
Ο Ντανοήρωας στη Σκιάθο (του Παπαδιαμάντη)  και ο Σάκης στο Προεδρικό.