Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Σαλβαντόρ Νταλί

Σαλβαντόρ Νταλί
The  Madonna  and  the  Mystical  Rose
1963
Ιδιωτική Συλλογή

Επιλογή: Σαρωνίς Βατικιώτη-Γκάτσου