Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Σας επισυνάπτουμε έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σχετικά με την αναδρομική χρέωση κατανάλωσης νερού από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με αριθμ. πρωτ. 50807/1745/29-6-2016, όπου βασικά αναφέρονται τα εξής:
  1. Οι εκδοθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχουν το τεκμήριο της νομιμότητας, καθώς δεν έχουν ακυρωθεί με οποιοδήποτε τρόπο (διοικητικό/δικαστικό) και ως εκ τούτου είναι εκτελεστές και παράγουν έννομα αποτελέσματα (βλ. σελ. 2).
  2. Η δε τυχόν μη έκδοση των επίμαχων λογαριασμών και η συνακόλουθη μη βεβαίωση των οφειλομένων ποσών στην πενταετία εντός της οποίας παραγράφεται το δικαίωμα προς βεβαίωση των σχετικών ποσών, δύναται να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα της απιστίας (βλ. σελ. 3).
  3. Η ενσωμάτωση του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% είναι νόμιμη και επιβεβλημένη, καθώς το τέλος αυτό επιβάλλεται και σε περίπτωση επέκτασης της επιχείρισης (βλ. σελ. 3).
Στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα συζητηθεί διεξοδικά το αποτέλεσμα της διοικητικής εξέτασης του θέματος, που δικαιώνει τις αποφάσεις της παρούσας διοίκησης, ώστε να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειές μας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης