Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 10/10/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 12922
                                                                               
                                                                                             25η Συνεδρίαση
 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  τουΝ. 3852/10  στις  11/10/2013 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω αποκλειστικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για   την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού ΥΠΕΚΑ επί της απόφασης , έγκρισης  των περιβαντολλογικών όρων της απόφασης με αριθμ. πρωτοκ. . 2239/1258.23/9/2013  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για το έργο: «Διαχείριση αστικών  αποβλήτων Δήμου Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας»
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα
                                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΑΜΠΡΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ