Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Που βρίσκονται 312.000,00 ευρώ που δεν αποδόθηκαν ;


«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

Που βρίσκονται 312.000,00 ευρώ που δεν αποδόθηκαν ;

 
312.000,00 ευρώ από την κρατική επιχορήγηση του 2011 για τις λειτουργικές δαπάνες και τα έξοδα μισθοδοσίας των Παιδικών Σταθμών, δεν αποδόθηκαν από το Δήμο Ερμιονίδας στο Νομικό Πρόσωπο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 13/2/2012 ψηφίστηκε  κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός  του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ,όπως διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση του π/υ του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2012.

Για την ενημέρωση των αναγνωστών θα καταθέσουμε την τοποθέτηση μας στις συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου  και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την οικ.50698/2-12-2011 εγκύκλιο με οδηγίες για την κατάρτιση του π/υ έτους 2012, «οι πιστώσεις προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών  σταθμών εγγράφονται στον  προϋπολογισμό στον ίδιο κωδικό όπου εγγράφονται τα έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) του π/υ του Δήμου

«Η μηνιαία  τακτική επιχορήγηση από την Κεντρική Διοίκηση , για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού  των παιδικών και βρεφονηπιακών  σταθμών ανέρχεται  στο ποσό που τους είχε διατεθεί το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2010», σύμφωνα με την 486/4-1-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Με βάση τα παραπάνω η επιχορήγηση των  Δημοτικών  Παιδικών  Σταθμών ανερχόταν το μήνα  Δεκέμβριο του 2010 για
τον Παιδικό Σταθμό Κρανιδίου  σε 15.400,00 ευρώ 
        (15.400Χ 12 μήνες)          ετησίως 
184.800,00ευρώ                                                                                
τον Παιδικό Σταθμό Ερμιόνης   σε 10.600,00  ευρώ
              (10.600 Χ 12 μήνες)   ετησίως 127.200,00ευρώ                                                                                
          ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ   ΕΤΟΥΣ          312.000,00ευρώ
                         
Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο  «Στα  Έξοδα εγγράφονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε Ν.Π., όπως οι αποδόσεις από θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ) σε παιδικούς σταθμούς κ.λ.π.
Όποια ποσά έχουν εγγραφεί στα έσοδα ως επιχορηγήσεις που παρέχονται διακριτά για μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πρέπει να εμφανίζονται στο ακέραιο, στα έξοδα, ως αποδόσεις προς τα Ν.Π. των Δήμων που ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες.
Τα Ν.Π. θα εμφανίζουν το ίδιο  αυτό ποσό στα έσοδα τους στην υποκατηγορία
 (Θεσμοθετημένοι πόροι για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών)
Ο  κάθε υποκωδικός  για κάθε Ν.Π.  θα περιέχει όχι μόνο την επιβαλλόμενη από τη συστατική πράξη υποχρεωτική επιχορήγηση προς το Ν.Π. αλλά το σύνολο της επιχορήγησης του Δήμου προς αυτό.»

Στη συγχώνευση των τέως Ν.Π.  σε  ένα Ν.Π.  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»  (ΦΕΚ 680Β/28-4-11), αναφέρεται:
«Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου που ανέρχεται σε 800.000,00 ευρώ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από την Κεντρική Διοίκηση (στην περίπτωση μας   312.000,00 ευρώ)
γ) ……. και κ.λ.π.»

Στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του Δήμου Ερμιονίδας
Υπάρχει  μία εγγραφή με ποσό 530.000,00 ευρώ για τα δύο Ν.Π. του Δήμου και

στον  π/υ  Εσόδων  του Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ υπάρχει εγγραφή ποσού 480.000,00 ευρώ, ως τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Για το έτος 2011 αποδόθηκε από το Δήμο το ποσό των 80.000,00 ευρώ
Τα έξοδα του Ν.Π. καλύφθηκαν για το έτος 2011 από τα διαθέσιμα υπόλοιπα των συγχωνευμένων  Νομικών προσώπων  (ΔΗΜΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ κ' ΕΡΜΙΟΝΗΣ) που παρέλαβε και ανέρχονταν την 31/12/10  στο ποσό των 366.080,12 ευρώ .

Μετά από όλα τα παραπάνω επισημαίνουμε  ότι
Το ποσό της  μηνιαίας  τακτικής επιχορήγησης από την Κεντρική Διοίκηση  του έτους 2011 οφείλεται στο Ν.Π. από το Δήμο και πρέπει να αποδοθεί .
Για το έτος 2012 έχει αγνοηθεί τελείως, δεν έχει προϋπολογισθεί ούτε στον προϋπολογισμό του Δήμου ούτε στο νέο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ερμιονίδας.

Η επιβαλλόμενη από τη συστατική πράξη υποχρεωτική επιχορήγηση προς το Ν.Π. και η μηνιαία  τακτική επιχορήγηση από την Κεντρική Διοίκηση  προς αυτό, δεν είναι προαιρετικές δαπάνες αλλά υποχρεωτικές και πρέπει να αποδίδονται ή τουλάχιστον να προϋπολογίζονται στο ακέραιο.

Ο Δήμος Ερμιονίδας διά των υπηρεσιών του παρακρατεί το ποσό των 312.000, 00 ευρώ από την κρατική επιχορήγηση του 2011, που έπρεπε να είχε αποδοθεί μηνιαίως στο Ν.Π. για  κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών  σταθμών.
Οι τέως Δήμοι Κρανιδίου και Ερμιόνης, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Ερμιονίδας, απέδιδαν στο ακέραιο την Κρατική επιχορήγηση στα τέως Νομικά Πρόσωπα των Παιδικών Σταθμών.
Γιατί ξαφνικά άλλαξε αυτή η διαδικασία;

Δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται αυτό το ποσό, στο Ταμείο του Δήμου, χρησιμοποιήθηκε σε άλλους τομείς, θα αποδοθεί μέσα στο 2012;
Όπως και  να έχει το ποσό αυτό προορίζεται για συγκεκριμένη δράση και για αυτό το σκοπό χορηγήθηκε.
Από το Δήμο και τις Υπηρεσίες του δεν έχουμε μέχρι σήμερα καμία επίσημη τεκμηριωμένη ενημέρωση για το θέμα, που να αντικρούει τις θέσεις μας.