Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Θα έλεγε τις

«Θα έλεγε τις ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες, δια να αποδειχθή ότι δεν ήτο ικανή προς αυτοδιοίκησιν»

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
.