Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Σήμερα στις 19:00 συνεδριάζει το Δ.Σ. της Δημ. Κοιν. Ερμιόνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 ΕΡΜΙΟΝΗΣ                                                                   ΕΡΜΙΟΝΗ  16/01/2011
                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ: 32                          

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την σύγκλιση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10
Προς :  Τον  κ. Δήμαρχο.
            Τους κ. Δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους Ερμιόνης.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που  θα γίνει  στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την ημέρα  Παρασκευή 20/01/2011 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Σχετικά με το ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (για τα σκουπίδια :Σταυρός – Δίδυμα).
2.    Σχετικά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας για αναπροσαρμογή δημοτικών τελών.
3.    Αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης.
4.    Αίτηση των κ.κ. Δημαράκη Δήμητρα και Κρητικού Αργυρώ.
5.    Διαμόρφωση παραλίας (στη βόρεια είσοδο του άλσους Μπίστι).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ