Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Βασίλης Γκάτσος : Αντί στεφάνου

 


Αυτοί για βόλια και μπαρούτι, για τις ανάγκες του ιερού πολέμου. Εμείς;