Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΕΩΝ


Μια μελέτη του Βασίλη Γκάτσου που είχε  αρχίσει να δημιουργεί απο το 1990. 

Ο Βασίλης, ένας πολύτιμος άνθρωπος για την Ερμιόνη.

Όσα ευχαριστώ και να του πούμε θα είναι λίγα.


Η μελέτη αυτή σκοπό έχει να φέρει στο προσκήνιο τις μεταλλουργικές δραστηριότητες στην αρχαία Ερμιόνη. Παρέχει πληροφορίες και τεκμήρια με σκοπό να προσεχθεί και κατανοηθεί αυτό το σπουδαίο κομμάτι της ζωής της αρχαίας πόλης των Ερμιονέων, κυρίως από τους σημερινούςκατοίκουςτηςκαιτιςαρμόδιεςυπηρεσίες,να ερευνηθεί και αναδειχθεί όπως αρμόζει σε μια από τις ωραιότερες και σημαντικότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις.

Η παρούσα μελέτη ως προς ό,τι έχει σχέση με τις σκωρίες σιδήρου είναι στο σύνολό της πρωτότυπη εργασία.

Αναλύονται επίσης με όσο γίνεται πιο απλό και παραστατικό τρόπο θέματα μεταλλουργίας χαλκού και σιδήρου, για να γίνει κατανοητό το θέμα των σκωριών, αλλά και για να στρέψουμε την προσοχή μας στα τεχνολογικά επιτεύγματα της πόλης των Ερμιονέων.

Θα την βρείτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης ΕΔΩ