Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Περί οριοθέτησης και οργάνωσης της Επικράτειας του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

 


Περί οριοθέτησης και οργάνωσης της Επικράτειας

του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

 

Δημοσιεύουμε απόσπασμα ενός ενδιαφέροντος όσο και σημαντικού εγγράφου που αφορά στο Κάτω Ναχαγιέ(Ερμιονίδα) και την ευρύτερη περιοχή. Βρέθηκε κατά τις έρευνές μας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με τα στοιχεία αρ. 1698 Ψήφισμα Γ΄ – Συλλογή Βλαχογιάννη. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος

 

Επειδή η εν Τροιζήνι Γ´ Εθνοσυνέλευσις εγνώρισεν την ανάγκην να οριοθετηθή και να διοργανωθή το εσωτερικόν της Επικρατείας κατά τον προσφορότερον ως προς την ΔημοσίανΟικονομίαν τρόπον

Ψηφίζει:

Άρθρον 1ον. Η Πελοπόννησος να περιλαμβάνη επτά (7) τμήματα. Το 1ον σύγκειται εκ των επαρχιών του Άργους, του Ναυπλίου, του Κάτω Ναχαγιέ και της Κορίνθου, φέρει δε το όνομα ΑργολίςΤο 2ον………….... Το 3ον (να περιλαμβάνη) την Ύδραν, τας Σπέτσας, τον Πόρον, την Αίγιναν, την Σαλαμίναν και τας παρακείμενας νήσους. Φέρει δε το όνομα Δυτικαί ΣποράδαιΤο 4ον……. κ.λπ.

Εν Ναυπλίω τη 13η Απριλίου 1828

 

Ο Κυβερνήτης

Ο Γραμματέας Επικρατείας

Ιωαν. Α. Καποδίστριας

Σπυρ. Τρικούπης

 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στα Πρακτικά (3ο θέμα) της ΛΘ (39ης) προτελευταίας συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε την 3η Μαΐου 1827, σημειώνεται ότι:

«Ανεγνώσθη διάταξις περί Διοικήσεως της Ελληνικής Πολιτείας(λέξη δυσανάγνωστη) αντί του επαρχιακού συστήματος περί Διοικητών και Δημογερόντων»

(Ενεκρίθη και υπεγράφη)