Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ 3 ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Δευτέρα  19 Ιουλίου  2021ΠΡΟΣ

κ. Τσεγκή Γεώργιο

Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ

Κοινοποίηση :

κ.  Γεωργόπουλο Ιωάννη

Δήμαρχο Ερμιονίδας,

κ. Κούτση Ευαγγελία 

Πρόεδρο Κοινότητας Φούρνων

 

ΑΙΤΗΜΑ  ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 20-7-2021 Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ "ΓΕΦΥΡΑ" ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ  ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

         κ. Πρόεδρε,

 Μετά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου των Φούρνων  το Σάββατο 17/7/2021 και την   ομόφωνη απόφαση σχετικά με την αναφορά-καταγγελία της Προέδρου κ. Ευαγγελίας Κούτση για την  πιθανότητα παράνομης  υδροληψίας από την γεώτρηση στο αντλιοστάσιο "Γέφυρα", με την οποία παραπέμπουν  την υπόθεση στο ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ, ζητούμε:

1) Λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος  να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα στο αμέσως επόμενο ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ  της Τρίτης 20-7-2021. Το έκτακτο αυτό θέμα έχει άμεση σχέση με την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

2) Την πλήρη ενημέρωση για το συμβάν καθώς και να διερευνηθούν οι πιθανές ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων στην υπόθεση.  

3) Να ληφθεί απόφαση από το ΔΣ  αν κριθεί ότι παραβιάστηκαν  οι όροι της σύμβασης. Υπενθυμίζουμε την απόφαση 146 / 2019 του προηγούμενου ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ   για παρόμοια υπόθεση.

4) Να μας ενημερώσετε για το  ποιες ήταν οι άμεσες ενέργειες σας μετά την επιστολή της Προέδρου των Φούρνων με την αναφορά-καταγγελία προς εσάς.

           κ. Πρόεδρε,

 Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στον Δήμο Ερμιονίδας είναι ιδιαίτερα σοβαρό και ως εκ τούτου η ΔΕΥΑΕΡ λόγω της μη επάρκειας του για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων μεταφέρει νερό με υδροφόρα από διάφορα σημεία υδροληψίας σε δεξαμενές υδροδότησης. Αυτό το έχουν αποδεχθεί όλες οι κοινότητες μικρές και μεγάλες, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία υδροληψίας όπου το νερό είναι σχετικά καλό και η υπεράντλησή του μπορεί να επιφέρει καταστρεπτικά αποτελέσματα ως προς την ποιότητά του. 

 Δίνουν την έγκριση οι κοινότητες όπως η Κοινότητα Φούρνων αλλά θέλουν να βλέπουν όμως και την προσπάθεια από την αρμόδια αρχή για την προστασία του νερού που αποτελεί το υπέρτατο δημόσιο αγαθό.  

Να προβείτε, λοιπόν,  όπως τονίζει και η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Κοινότητας Φούρνων, στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, ώστε να προστατευθεί το νερό που αποτελεί  ύψιστο αγαθό το οποίο όλοι μας απο κοινού θα πρέπει   να διαφυλάξουμε. 


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι- Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων - Εκπρόσωποι της μειοψηφίας στο ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ.Αποστόλου Παναγιώτης -  Λάμπρου Αναστάσιος -   Τόκας ΑναστάσιοςΑκολουθεί η αναφορά της Προέδρου των Φούρνων:https://nediper.gr