Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Βασίλης Γκάτσος: Το νερό που (δεν) πίνουμε.


Από τις αναλύσεις της ΔΕΥΑΕΡ:


22-12-2020
Δείγμα από τη θέση ΤΑΧΙ Ερμιόνη. Δηλαδή το νερό στις βρύσες της Ερμιόνης στις 22-12-2020. Από την αγωγιμότητα και τα χλωριόντα συνάγεται ότι περιέχει περίπου 3% θαλασσινό νερό.
Την ίδια ημερομηνία από τη θέση ΔΕΥΑΕΡ Κρανίδι, το νερό στις βρύσες Κρανιδίου δηλαδή, έχει περί το 10% θαλασσινό νερό!
Αυτό είναι το πρόβλημά μας και όχι ο καθαρισμός της "πηγής" στα Δίδυμα, η οποία δεν είναι πια πηγή, ούτε κρήνη, αλλά .ό,τι απόμεινε από το έργο βελτίωσης και ανάδειξης που είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει το νερό ακατάλληλο για πόση. Με απλά λόγια δεν έχει νερό, τζάμπα τα λεφτά για τα έργα, χωρίς νόημα και ο καθαρισμός της, εκτός και αν εννοούμε καθαριότητα χώρου τέως πηγής Διδύμων.

Δεν πρέπει στο Κρανίδι να κάνετε 10% έκπτωση στο λογαριασμό της ΔΕΥΑΕΡ; Δηλαδή πληρώνουν οι άνθρωποι και τη θάλασσα;

Βασίλης Γκάτσος