Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Βασίλης Γκάτσος : Ο αναβαλόμενος Ανάβαλος πάει για χαριστική βολή;

Ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας ήταν πολύ σαφής: Ο Ανάβαλος χρειάζεται πολύ ενέργεια για να ανέβει τα βουνά και να υδροδοτήσει την Ερμιονίδα. (Τώρα τα είδαν τα ψηλά βουνά!)
Το Υπουργείο και αρμόδιοι φορείς σκέπτονται τώρα το χαμηλό φράγμα του Ρορού Τζερτζελιάς (φυσικό είναι να μη ξέρει τα μέρη αυτά ο κύριος Νίκας, οπότε δεν ξέρουμε αν εννοούσε ένα φράγμα στην Τζερτζελιά ή ένα στο Ρορό Θερμησίας και ένα στην Τζερτζελιά). Για τον Ανάβαλο λοιπόν κρατάμε μικρότατο καλάθι, ενώ για τα φράγματα ....μικρό. Πάντως ένα σωρό φράγματα μικρά και μεγάλα πρόκειται να κατασκευαστούν στην Πελοπόννησο. Ίσως φέξει κάτι και για εμάς εδώ στην άκρη που είμαστε (και με λιγοστούς ψήφους).

Για τον Ανάβαλο έχω γράψει πολλά και με λεπτομέρειες έχω παρουσιάσει το όλο έργο αλλά και τα προβλήματά του. Είχα τονίσει ότι το σπουδαιότερο είναι η τιμή του νερού η οποία δεν φαίνεται να είναι μικρή και ανταγωνιστική με το νερό γεωτρήσεων. Και αυτή η τιμή διαμορφώνεται από την ενέργεια (ρεύμα), από τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας τόσο του έργου όσο και του δικτύου διανομής, αλλά και από το προσωπικό που συνήθως στην ελληνική επαρχία (δια πολιτικούς - ψηφοθηρικούς λόγους) γρήγορα γίνεται πολλαπλάσιο του αναγκαίου.
Κάποιοι σώφρονες στο Υπουργείο κάνανε, ως φαίνεται, υπολογισμούς με χαρτί και μολύβι και βρήκαν σκούρα τα πράγματα.

Βασίλης Γκάτσος