Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Βασίλης Γκάτσος: Αίνιγμα και το κόστος νερού Ανάβαλου


Η ΜΠΕ στο κεφάλαιο οικονομοτεχνικής διερεύνησης έχει το κόστος για τα δύο αντλιοστάσια με καταθλιπτικό αγωγό 900 mm.
Για το Αντλιοστάσιο 1 λέει χονδρικά ότι με παροχή 2500 κ.μ./ώρα, με 18 ώρες λειτουργίας την ημέρα με αυτήν την παροχή (45000 κ.μ. την ημέρα), με κόστος ενέργειας 0.08 ευρώ ανά κιλοβατώρα και με τις αποσβέσεις των αντλιών και αγωγών κατάθλιψης, η ετήσια ολική δαπάνη θα είναι 1022605 ευρώ.

Με τους ίδιους όρους το Αντλιοστάσιο 2 θα έχει ετήσια ολική δαπάνη 775893.

Άρα συνολικά 1022605 + 775 893 = 1798498 ευρώ.

Βέβαια η ΜΠΕ γράφει ότι το νερό που θα πάρουμε από τον Ανάβαλο θα είναι 7800000 κ.μ. τον χρόνο. Δεν επιτρέπεται να πάρουμε περισσότερο, γιατί πρέπει να τροποποιηθεί πρώτα η ΜΠΕ.

Η μελέτη δεν γράφει πόσες μέρες το χρόνο θα δουλεύουν τα αντλιοστάσια με 18 ώρες την ημέρα. Εξυπακούεται όμως ότι δουλεύουν ώσπου να δώσουν τα 7800000 κ.μ. το χρόνο, δηλαδή 7800000 : 45000 = 173 ημέρες, δηλαδή τους 6 ζεστούς μήνες του χρόνου.

Δυστυχώς όλα αυτά δεν τα διατυπώνει σαφώς η μελέτη, ώστε να καταλήξει τελικά πόσο θα κοστίσει το κάθε κ.μ. που θα φτάνει στην δεξαμενή 4 του λόφου Θωμά και πρέπει να το ψάξουμε  ... μόνοι μας. Είναι βασική παράλειψη της μελέτης.
Φαίνεται λοιπόν ότι το κόστος θα είναι 1798498 : 7800000 = 0.23 ευρώ το κ.μ.
Αυτό προέρχεται από την ενέργεια που θα καταναλώνουν τα δύο αντλιοστάσια και από το ετήσιο κόστος απόσβεσης αντλιών και αγωγών κατάθλιψης,
Φυσικά δεν είναι αυτό το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του συστήματος και απόσβεσης του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Θα πρέπει να προσθέσουμε: 
1. Την απόσβεση των υπολοίπων αγωγών που δεν είναι καταθλιπτικοί αλλά μεταφέρουν νερό δια της βαρύτητας. Είναι περίπου άλλα 33 000 μέτρα. Είναι περίπου 900 000 ευρώ το χρόνο.
2. Να προσθέσουμε τα έξοδα συντήρησης του έργου. Να πούμε 100 000 το χρόνο δεδομένου ότι τα ανταλλακτικά είναι ακριβά;
3. Το όλο έργο δεν θα δουλεύει μόνο του. Τουλάχιστον ένας ειδικός πρέπει να παρακολουθεί τη λειτουργία του, ένας ειδικευμένος ηλεκτρολόγος/ ηλεκτρονικός, ένας καλός υδραυλικός κ.λ.π. Χρειάζεται όχημα για να επιβλέπουν το όλο δίκτυο. Βάρδιες δεν χρειάζονται αφού θα λειτουργεί τουλάχιστον 18 ώρες την ημέρα; Να πούμε συντηρητικά 200000 ευρώ το χρόνο;
4. Οι υπολογισμοί έγιναν με 0.08 ευρώ η κιλοβατώρα το 2012. Το ρεύμα σήμερα είναι ακριβότερο.
5. Όλα τα ως άνω δεν έχουν, ΦΠΑ, χαρτόσημα κ.λ.π.;

Έτσι φτάνουμε σε ένα ετήσιο  κόστος 1798498 + 900000 + 100000 + 200000  = 2998498 ευρώ δηλαδή 0.384 ευρώ το κ.μ.

Βασικό ερώτημα: Την απόσβεση του μηχανολογικού εξοπλισμού θα την κάνουν οι καταναλωτές αγρότες; Τα χρήματα του υπόλοιπου κατασκευαστικού έργου που δεν θα είναι δωρεάν, αλλά δάνεια, θα τα επωμιστούν οι αγρότες στο κόστος του κ.μ.;

Φαίνεται λοιπόν ότι το κόστος του νερού μέχρι την δεξαμενή 4 του Θωμά θα είναι μεταξύ 0.3 και 0.4 ευρώ το κ.μ. ανάλογα το ποιος θα επωμισθεί τις αποσβέσεις και τα δάνεια.

Ας δεχθούμε το κόστος 0.384 ευρώ το κ.μ.

Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και το δίκτυο διανομής, την απόσβεση εξοπλισμού και αγωγών του, το προσωπικό που θα το λειτουργεί, ΦΠΑ κ.λ.π. τις απώλειες νερού, τη συντήρηση. Να προσθέσουμε άλλα 0.12 ευρώ;

Τότε συμπεραίνουμε ότι ο αγρότης θα πάρει το κ.μ. γύρω στα 0.5 ευρώ.

Απλά αναφέρω ότι σε αυτήν την τιμή θα μας το έδινε και μια μεγάλη αφαλάτωση με κόστος επένδυσης το 1/10 του έργου του Ανάβαλου.

Είναι ακριβό; είναι φτηνό; Οι αγρότες μας γνωρίζουν, που ξέρουν καλά και το ολικό κόστος νερού από τις δικές τους γεωτρήσεις. Αυτοί ξέρουν πια τιμή ανά κ.μ. τους συμφέρει.

Ο Δήμος λοιπόν πρέπει να καταγράψει ερωτήματα ζωτικής σημασίας που αφορούν το έργο, και το μεγαλύτερο ερώτημα: πόσο θα κοστίσει το κ.μ. που θα παίρνει ο αγρότης από τη Δεξαμενή 4 του Θωμά, κόστος που οφείλεται στη μεταφορά του νερού μέχρι εκεί, και πόσο επιπλέον κόστος από τη διανομή του στα κτήματα.
Έτσι προετοιμασμένος ο Δήμος, να στείλει τα ερωτήματα στην πλέον αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο που είναι και ο κύριος του έργου και να ζητήσει να κατεβούν στην Ερμιόνιδα ένα δύο άτομααπολύτως αρμόδια και υπεύθυνα αλλά και προετοιμασμένα και σε μια ημερίδα να ενημερώσουν Δήμο και Αγρότες και φυσικά μη ξεχνάμε και την περιοχή διανομής του νερού. Απολύτως υπεύθυνα.
Γιατί χωρίς αυτήν την προετοιμασία, η ημερίδα μπορεί να είναι απλά μια προεκλογική ημερίδα.

Μόνο και μόνο το κ.μ. που θα πληρώνει ο αγρότης θα δικαιώσει αυτό το έργο.

Βασίλης Γκάτσος