Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Νίκος Παππάς:Προτάσεις για την αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης


Προτάσεις
για την αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης

Συμμετέχοντας στις εργασίες του 10ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε στην Τρίπολη και αφορούσε την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσίασα, κατά την παρέμβασή μου στη θεματική ενότητα «Παιδεία και Αναπτυξιακή Ανασυγκρότηση», τις παρακάτω θέσεις για την αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης:
    1) Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολείων. Στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες η λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων  δεν ικανοποιεί την ανάγκη της κοινωνικοποίησης του παιδιού, ούτε και αυτή της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, στόχων που οφείλει να υπηρετεί μια καλώς εννοούμενη εκπαιδευτική πολιτική.
    2) Συνεχής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη της επιμόρφωσης και των γονέων από τους εκπαιδευτικούς, με στόχο τη στήριξη καινοτόμων δράσεων του σχολείου καθώς και σύγχρονων παιδαγωγικών απαιτήσεων, όπως ο περιορισμός των «κατ’ οίκον» εργασιών στην προοπτική της εξασφάλισης περισσότερου ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά.   
    3) Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις προσλήψεις αναπληρωτών στα σχολεία. Παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο της μη κάλυψης λειτουργικών κενών στα σχολεία, παρά τους συνεχείς και επαναλαμβανόμενους διορισμούς αναπληρωτών. Αιτία η άρνηση πολλών εκπαιδευτικών να αποδεχθούν μια θέση σε σχολεία απομακρυσμένα, όπως αυτά της Ερμιονίδας.

Νίκος Παππάς

Δάσκαλος