Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΥΑΕΡ: Ανακοίνωση σχετικά με το νέο δίκτυο αποχέτευσης Κοιλάδας

Κρανίδι 09-02-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ελέγχου λειτουργίας του νέου δικτύου αποχέτευσης Κοιλάδας, των δύο αντλιοστασίων του στις θέσεις Λιμάνι και Ευαγγελίστρια και η σύνδεση με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και το δίκτυο παραδίδεται προς άμεση χρήση.
Για το λόγο αυτό η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας σας γνωστοποιεί ότι θα πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έως τις 28-02-2017 για την υποβολή αίτησης σύνδεσης των ακινήτων σας με το δίκτυο αποχέτευσης, ώστε να εκδοθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. η απαραίτητη άδεια σύνδεσης.
Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο
αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως (άρθρο 29 του Κανονισμού Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) μετά την έκδοση της σχετικής άδειας και με δαπάνη του/των ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών. Σας ενημερώνουμε ότι υποχρεωτικά συνδέονται με το δίκτυο και ακίνητα που έχουν στεγανό βόθρο, όπως διαβεβαιώνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας.
Η αίτηση κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του καταναλωτή και του ακινήτου. Επίσης περιλαμβάνει τα στοιχεία σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο με σκαρίφημα, όπως θα βεβαιώνεται από μηχανικό ή υδραυλικό (κατάλληλα σφραγισμένο και υπογεγραμμένο). Απαραίτητα έγγραφα του φακέλου της σύνδεσης  είναι τα εξής:
  1. Αίτηση (εντός της οποίας περιλαμβάνεται Συμφωνητικό Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.-Ιδιοκτήτη)
  2. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
  3. Λογαριασμό Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
  4. Υπεύθυνη δήλωση οικιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια κ.λπ.)
  5. Απόσπασμα Κτηματολογίου ή Google Map (για τη διευκόλυνσή σας μπορεί να εκδοθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κατά την υποβολή της αίτησης)
  6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας, μόνο στην περίπτωση αλλαγής ονόματος του ιδιοκτήτη
Όταν περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες (ως τμήματα κάθετης ιδιοκτησίας, δηλ. διώροφα, τριώροφα πολυκατοικίες κ.λπ. ή ως τμήματα οριζόντιας ιδιοκτησίας, δηλ. μεζονέτες κ.λπ.) θα παροχετεύουν τα λύματα τους με κοινό αγωγό και θα αφορούν μία σύνδεση με το δίκτυο, τότε οι ιδιοκτήτες κάνουν κοινή αίτηση με αναφορά όλων των καταναλωτών που θα αφορά η ενιαία σύνδεση (ονοματεπώνυμο και κωδικός καταναλωτή).
Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Δικτύων και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (3/2017) και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας (27/2017) για τη σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης είναι απαραίτητη η καταβολή εφάπαξ (μετρητοίς ή εντός του λογαριασμού) του Τέλους Σύνδεσης με το δίκτυο ποσού 145€+Φ.Π.Α. Το τέλος αυτό καταβάλλεται από κάθε ιδιοκτήτη-καταναλωτή (δηλ. για κάθε παροχή ύδρευσης – υδρόμετρο) ανεξαρτήτως εάν παροχετεύουν τα λύματα τους από κοινού με άλλες ιδιοκτησίες.
Επίσης σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις η χρέωση της χρήσης του δικτύου αποχέτευσης Κοιλάδας είναι ανά τετράμηνο η εξής:
  • Πάγιο τέλος χρήσης υπονόμων: 15€ για τις οικίες (Κατηγορία Ι) και 30€ για τα καταστήματα (Κατηγορία ΙΙ)
  • Χρήση υπονόμων: 80% της αξίας ύδρευσης
Η χρέωση των παραπάνω τελών ξεκινά υποχρεωτικά ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του δικτύου (άρθρο 36 του Κανονισμού Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.), όμως σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (58/2017) η χρέωση του παγίου τέλους θα ξεκινήσει από την έκδοση των λογαριασμών του 1ου τετραμήνου 2017, ενώ το τέλος χρήσης θα ξεκινήσει από την έκδοση των λογαριασμών του 2ου τετραμήνου 2017.
Τέλος σας διευκρινίζουμε ότι οι εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο πραγματοποιούνται μόνο μετά τον έλεγχο του Τεχνικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και την έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε εργασία πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής.
Είμαστε στη διάθεση σας για την χορήγηση οποιονδήποτε πληροφοριών σχετικά με το δίκτυο και τις αιτήσεις σύνδεσης με αυτό.

Η ανακοίνωση βρίσκεται και στο link: Σύνδεση με το νέο δίκτυο αποχέτευσης Κοιλάδας

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Πάλλης
Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, Άγιος Παντελεήμονας – Μπαρδούνια, 21300 Κρανίδι Αργολίδας
Τηλέφωνο: 27540.22945, 6979.986004
Fax: 27540.23391