Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Δημήτρης Νανόπουλος Από το Διαφωτισμό στο Διαφωτονισμό


Ο ακαδημαϊκός και διακεκριμένος καθηγητής Φυσικής Yψηλών Eνεργειών, Δημήτρης Νανόπουλος, επιχειρεί να μας ταξιδέψει "Από το Διαφωτισμό στο Διαφωτονισμό", στον 1ο Κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες, της Ωνασείου Βιβλιοθήκης.