Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Του Βασίλη Γκάτσου

" Ποια η γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αφαλάτωση υφάλμυρου νερού, αφού ως αρμόδια αρχή γνωρίζει πως στον Δήμο Ερμιονίδας υπάρχουν περισσότερες από 3.000 γεωτρήσεις (νόμιμες και παράνομες)  και πολλά πηγάδια; "
(Από την ανακοίνωση του επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ, κυρίου Τάσου Τόκα).

Η Διεύθυνση Υδάτων από το 2015 και μετά πρέπει να εφαρμόζει πλήρως την οδηγία 60/2000 ΕΚ. Πάμε στον δεύτερο χρόνο και δεδομένου ότι η οδηγία είναι του 2000, υπήρχε για τη χώρα μας περιθώριο οργάνωσης και προσαρμογής 15 ολόκληρα χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρέπει να έχει εγκαταστήσει πλήρες δίκτυο μέτρησης και παρακολούθησης των επιφανειακών, υπογείων και παράκτιων υδάτων της Ερμιονίδας για να διαπιστώνει την καλή κατάσταση των υδάτων, η οποία πρέπει να παραμένει τουλάχιστον σταθερή και, αν χειροτερεύει, πρέπει η Διεύθυνση να παίρνει μέτρα. Αυτή είναι η κύρια δουλειά της και όχι η καταγραφή και αδειοδότηση πηγαδιών και γεωτρήσεων.

Όμως η Διεύθυνση Υδάτων είναι δημόσια υπηρεσία και δεν απαντά σε ερωτήματα που τίθενται εμμέσως, όπως το παραπάνω του κυρίου Τόκα, ο οποίος ως αντιπολίτευση είναι συνεχώς παρών σε όλες τις υποθέσεις του Δήμου μας. Δηλαδή δεν απαντά παρά μόνον όταν υπάρχει αίτηση προς αυτήν, όταν περάσει από το πρωτόκολλό της και όταν ο αιτών προφανώς έχει έννομο συμφέρον ή ως αιρετός εκφράζει το έννομο συμφέρον δημοτών. Προφανώς δεν απαντά σε ερωτήματα που εμπεριέχονται σε ένα έγγραφο που απευθύνεται στον Δήμο ή σε ανακοίνωση προς Δήμο και δημότες.

Άρα σύσσωμη η αντιπολίτευση (καλόν είναι μαζί με τη συμπολίτευση) να καταθέσουν αίτηση στη Διεύθυνση Υδάτων και να ζητάνε:

1). Για την περιοχή όπου υπάρχουν και λειτουργούν οι δημοτικές γεωτρήσεις που θα στέλνουν το νερό τους προς αφαλάτωση, ποια είναι η καλή κατάσταση των υπογείων υδάτων και με ποιες μετρήσεις, που πρέπει ήδη να έχει κάνει η Διεύθυνση Υδάτων, αυτή η καλή κατάσταση τεκμηριώνεται. Με την έννοια καλή, θεωρεί η οδηγία 60 την αρχική κατάσταση των πρώτων μετρήσεων που παίρνει ως βάση.

2). Τι επιπτώσεις θα έχει η λειτουργία δημοτικής μονάδας αφαλάτωσης υπογείων υδάτων, στην καλή κατάσταση των υπογείων υδάτων τής εν λόγω περιοχής, όταν από αυτήν ο Δήμος λαμβάνει ετησίως την ίδια με τη σημερινή ποσότητα πόσιμου νερού, δεδομένου ότι λόγω απόδοσης της Μονάδας αλλά και αναπόφευκτων διαρροών στα δίκτυα διανομής, *  θα υπάρξει σαφώς μεγαλύτερη άντληση.

Συγχρόνως οι βουλευτές Αργολίδας πρέπει να καταθέσουν ανάλογη επερώτηση στην Βουλή στον αρμόδιο Υπουργό.

Έτσι θα υπάρξουν επίσημα έγγραφα που θα στηριχθεί οποιαδήποτε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας.

Επιπλέον μελέτες δεν χρειάζονται. Άλλωστε η ΔΕΥΑΕΡ έχει πλήρη σειρά έγκυρων μετρήσεων για όλες τις δημοτικές γεωτρήσεις και την κατάσταση του υφάλμυρου, εκτός προδιαγραφών αλλά πόσιμου (!) νερού μας, την υφιστάμεθα όλοι. Δεν ψάχνουμε για ενδεχόμενα. Έχουμε μια τραγική κατάσταση στα υπόγεια νερά και το ξέρουμε όλοι. Χρειάζονταν μετρήσεις, όταν το Λιμάνι της Ερμιόνης είχε γίνει βόθρος από τα λύματα, για να διαπιστωθεί ενδεχόμενη μόλυνση;

Τώρα γιατί μιλάει η οδηγία 60 για καλή κατάσταση; Απλά εννοεί ότι αφού σε μία λεκάνη απορροής γίνουν οι πρώτες μετρήσεις υδάτων, δέχεται αυτήν την κατάσταση ως καλή, δηλαδή αυτήν που διαπίστωσε. Για να υπάρχει μια βάση αναφοράς. Αν οι επόμενες μετρήσεις είναι ίδιες, η κατάσταση είναι ομοίως καλή όπως πριν. Αν είναι καλύτερες έχει καλώς, αν είναι χειρότερες λαμβάνονται μέτρα.

* Σημείωση:  Και κάτι που παρέλειψα στο προηγούμενο άρθρο μου "Μονάδες Αφαλάτωσης Ερμιονίδας. Είναι η ώρα τους;".
Σε περίπτωση που έχουμε Μονάδα Αφαλάτωσης υπάρχει και ένα κατ' αρχήν μεγάλο κόστος για τον καταναλωτή στην περίπτωση που υπάρχουν μεγάλες διαρροές στα δίκτυα διανομής του πόσιμου νερού. Δηλαδή αν η Μονάδα βγάζει 3000 κ.μ. πόσιμο νερό και ο καταναλωτής το πληρώνει με μέση τιμή 1 ευρώ το κ.μ., εξυπακούεται ότι όλο το νερό φτάνει στους καταναλωτές μέσω ενός δικτύου με μηδέν διαρροές. Αν όμως έχουμε 30% διαρροές, στους καταναλωτές θα φτάσουν μόνο 2100 κ.μ. και η τιμή που θα πληρώσουν θα είναι 1.43 ευρώ το κ.μ.
Με άλλα λόγια με αφαλάτωση, τις διαρροές δικτύου τις πληρώνει ο δημότης πολύ ακριβά, ενώ σήμερα τις πληρώνει όσο το επιπλέον κόστος άντλησης.

Βασίλης Γκάτσος