Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Τοποθέτηση του Π.Σ. Τάσου Τζανή στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 28-11-2016 για τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ του 2017.


Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι ,

θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου , με δύο διαπιστώσεις που έχουν ξανακουστεί τουλάχιστον τα δυο προηγούμενα χρόνια σε αυτό εδώ το Όργανο  , αλλά θεωρώ επιτακτική την ανάγκη να τις εμπεδώσουμε λίγο καλύτερα όλοι μας;

1)    Είμαστε το ανώτατο πολιτικό όργανο σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι σώμα Ορκωτών λογιστών ή ελεγκτών .Καλούμαστε λοιπόν  να επιβεβαιώσουμε ότι ο Προϋπολογισμός  είναι πραγματικά ισοσκελισμένος, σωστά καταρτισμένος, αρμοδίως καταρτισμένος και έγκαιρος.    

           Όσον αφορά το σωστά καταρτισμένος ,με βάση την ΚΥΑ 23977/22-7-16 που είναι τροποποίηση του Ν 3852/10, αυστηροποιημένη, χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο για προσθήκες ή αφαιρέσεις ή πολιτικές παρεμβάσεις στα επί μέρους κονδύλια.

            Όσον αφορά το αρμοδίως καταρτισμένος ,ότι έχει ακολουθηθεί η διαδρομή  κατ΄αρχήν προσχέδιο των Οικονομικών Υπηρεσιών, επεξεργασία του και επικυροποίηση της Οικονομικής Επιτροπής και κατάθεση στο Περιφερειακό .Συμβούλιο. για την υπερψήφισή του.

       2)   Ο  Προϋπολογισμός  δεν είναι τίποτα περισσότερο από  ένα τεχνικό  εργαλείο με βάση την συγκεκριμένη νομολογία που προανέφερα, αυστηροποιημένη πολύ περισσότερο από πριν, ομογενοποιημένη πανελλαδικά , έτσι ώστε να παράγεται το ίδιο πολιτικά συμπέρασμα πανελλαδικά, να γίνεται ευκολότερος ο έλεγχος ,να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ ομοειδών Οργανισμών (π. χ. μεταξύ Περιφερειών) και να υπάρχει διαχρονική
παρακολούθηση της οικονομικής πορείας κάθε Περιφέρειας.

              ΄Ένα  είναι σίγουρο, ότι δεν μπορεί να εκφράσει  την πολιτική βούληση κάθε ΟΤΑ.

Εδώ θέλω να τονίσω, ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με τον προϋπολογισμό που κατατίθεται στην Βουλή του Ελληνικού Κράτους ,διότι αυτός είναι καθαρά πολιτικό εργαλείο και ως προς τον τρόπο κατάρτισής του αλλά & εκτέλεσής του και βεβαίως αναδεικνύει την πολιτική βούληση και την αναπτυξιακή πολιτική της εκάστοτε πλειοψηφίας.

Εμείς λοιπόν διασφαλίζουμε στον Προϋπολογισμό  μας το σύννομο και επικυρώνουμε τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών και το επεξεργασμένο σχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής.

Με τον νέο τρόπο καταρτισμού του (ΚΥΑ 23977/16) παραμένουν βέβαια οι δύο σοβαρές του αδυναμίες δηλαδή ο πολύ αυστηροποιημένος τρόπος κατάρτισής του, ο οποίος δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο πολιτικής παρέμβασης αλλά και ο στατικός χαρακτήρας του που δεν μπορεί να εμφανίσει τη δυναμική μέσα στο χρόνο.

Παρ΄ όλα αυτά  Κυρίες και  Κύριοι  συνάδελφοι, παράγεται ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα όταν δεν υπάρχει Προϋπολογισμός γιατί δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα, και βεβαίως η ενδεχόμενη καταψήφισή του επιφέρει στάση πληρωμών, με όλες τις πολιτικοοικονομικές συνέπειες που αυτή επιφέρει..

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε  να κάνω τρεις (3) παρατηρήσεις  χωρίς πραγματικά κανένα ίχνος  νουθεσίας προς οποιονδήποτε ΄Άλλωστε ούτε το θράσος αλλά ούτε και το δικαίωμα έχω, απλώς θέλω, όπως όλοι φαντάζομαι σε αυτό το ΄Οργανο, και επιδιώκω την πολιτική αναβάθμιση σε ένα ανώτερο επίπεδο, με σύνεση , γνώση και υπευθυνότητα, από όλους μας.

1η παρατήρηση

Πώς είναι  δυνατόν να καταψηφίζουμε ένα νόμιμο εργαλείο, καταρτισμένο σύμφωνα και απολύτως με  τη σχετική νομολογία, γνωρίζοντας μάλιστα ότι οι λόγοι που επικαλείσθε όπως  π.χ.αυξήσεις δαπανών φιλολαϊκού χαρακτήρα, δεν μπορούν να εγγραφούν. Ποιος  άλλωστε από εμάς δεν θα το ήθελε ;

Είναι λοιπόν πιο αξιόπιστη η στάση ψηφίζω  ΠΑΡΩΝ  ή  ΛΕΥΚΟ από το ΟΧΙ επειδή π.χ. δεν είναι αναπτυξιακός αιτιολογώντας ότι διαφωνώ με τον τρόπο κατάρτισής του που δεν μας επιτρέπει οποιαδήποτε διαφοροποίηση .Η διαφωνία στη σχετική νομολογία και τις επιλογές των νομοθετούντων  είναι  άλλο πράγμα και πρέπει  να στρέφεται η κριτική και η αποδοκιμασία εναντίον τους και  όχι εναντίον αυτών που καλούνται δεσμευτικά να τις υλοποιήσουν.

2η παρατήρηση

Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ανεξαρτήτως θεσμικού επιπέδου (Βουλή ,Περιφέρειες ,Δήμοι) υπάρχουν οι λεγόμενες μεταγραφές .Δεν θεωρώ ότι είναι αξιόπιστο πολιτικά κάποιος αιρετός όταν είναι στην συμπολίτευση να  υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού του και όταν μεταγράφεται απέναντι να ψηφίζει  ΟΧΙ , χωρίς ουσιαστικά να έχει αλλάξει τίποτα στα δεδομένα.

3η παρατήρηση

Θεωρώ απαράδεκτο και πέραν κάθε κοινής  λογικής το φαινόμενο να υπερψηφίζουν οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης τους 3μηνιαίους ισολογισμούς , άρα τα πεπραγμένα της Περιφέρειας και να καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό  που απλά  προγραμματίζει .Αυτή η επαμφοτερίζουσα στάση κάποιων συναδέλφων της αντιπολίτευσης θεωρώ ότι τους εκθέτει πολιτικά, σε όσους πολίτες βέβαια παρακολουθούν κατανοώντας.

Εδώ θέλω να  εξαιρέσω τους συναδέλφους του ΚΚΕ  που εξ΄αρχής καταψηφίζουν τα πάντα λόγω απόρριψης του κοινωνικοπολιτικοοικονομικού μοντέλου που βιώνουμε και κατ΄επέκταση όλων των ‘ εργαλείων΄που το υπηρετούν.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν όλων των ανωτέρω προβληματισμών,νοιώθω πραγματικά την υποχρέωση και γιατί το θέμα  του Προϋπολογισμού   είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά και για να διαφυλάσσονται  συνάδελφοι ,να καταθέσω πρόταση προς το σώμα, η οποία είναι η εξής; Από σήμερα και εφεξής σε όλες τις διαδικασίες ψήφισης  των Προϋπολογισμών , για την καθιέρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας για να καταγράφεται και να αναδεικνύεται η προσωπική πολιτική ευθύνη ενός εκάστου, αλλά και η αξιοπιστία ,η φερεγγυότητα και η συνέπεια όλων μας,ανεξαρτήτως ρόλου που μας αναθέτει κάθε φορά ο λαός.Υ π ε ρ ψ η φ ί ζ ω    γνωρίζοντας ότι και αυτός ο Προϋπολογισμός  δεν είναι ο Προϋπολογισμός   των ονείρων και των προσδοκιών μας, αλλά της Νομιμότητας και της ευθύνης,-Τάσος Τζανής

Περιφερειακός Σύμβουλος

Υποσημείωση: Η πρόταση του κου Τζανή υπερψηφίστηκε ΟΜΌΦΩΝΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο.