Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε

Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος που να μην χρειάζεται
ένα χαμόγελο και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός ...

... που να μην μπορεί να το δώσει!

Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε!!
 
Μαίρη Φασιλή