Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

Γιάννης Δημαράκης: Απάλειψη του ειδικού τέλους (80%) από τους λογαριασμούς ύδρευσης του τέως Δήμου Ερμιόνης για τα έτη 2012, 2013 και 2014.Απάλειψη του ειδικού τέλους (80%) από τους λογαριασμούς ύδρευσης του τέως Δήμου Ερμιόνης για τα έτη 2012, 2013 και 2014.
Πληροφορήθηκα από τη δημοσιοποίηση εγγράφων μέσω διαδικτύου, στην οποία προέβη ο κ. Τάσος Λάμπρου ότι η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» έχει αποστείλει τρία έγγραφα προς τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Δημ. Σφυρή, που αφορούν το ειδικό τέλος (80%) που επέβαλε η ΔΕΥΑΕΡ στους λογαριασμούς ύδρευσης των καταναλωτών της Δ. Ε. Ερμιόνης (Ερμιόνη, Ηλιόκαστρο και Θερμησία) για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Τα τρία παραπάνω έγγραφα αφορούν λογαριασμούς ύδρευσης των ετών 2012, 2013 και 2014, οι οποίοι  εστάλησαν στους καταναλωτές της Ερμιόνης τον Νοέμβριο 2014 και στους καταναλωτές του Ηλιοκάστρου και της Θερμησίας τον Ιανουάριο 2015. Αυτό συνέβη επειδή η προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ δεν είχε αποστείλει τους λογαριασμούς των παραπάνω ετών, γεγονός για το οποίο θα έπρεπε ήδη να είχαν ζητηθεί οι ευθύνες της γι’ αυτήν την καθυστέρηση. 


Τα παραπάνω έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη εστάλησαν προς τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κατά σειρά στις 17-2-2016, 5-4-2016 και 18-5-2016, με τα οποία προτείνεται λύση για το θέμα των αναδρομικών χρεώσεων του ειδικού τέλους (80%) και ζητείται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον Δήμαρχο για να αρθεί το αδιέξοδο. Την περίοδο αυτή εγώ ήμουν Αντιδήμαρχος έχοντας την ευθύνη και εποπτεία, ανάμεσα στα άλλα καθήκοντά μου, και των δράσεων του Δήμου της Δ.Ε. Ερμιόνης. Όμως ο Δήμαρχος δεν με ενημέρωσε για την ύπαρξη αυτών των εγγράφων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο έγγραφό του της 17-2-2016 με τεκμηριωμένους συλλογισμούς προτείνει την αποχρέωση των ποσών που αφορούν το ειδικό τέλος (80%) για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Στην ίδια πρόταση ότι δηλαδή οι δημότες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν το ειδικό τέλος (80%) για τα έτη 2012, 2013 και 2014, καταλήγει και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το με αριθμό πρωτ. 23503/15-10-2015 έγγραφό του, το οποίο δημοσιοποίησε ο κ. Γιάννης Γεωργόπουλος και όχι ο Δήμος Ερμιονίδας. 

Η παραπάνω πρόταση όπως αποφαίνονται οι παραπάνω αρμόδιες Αρχές είναι νόμιμη. Ταυτόχρονα όμως είναι και δίκαιη όπως εξηγώ παρακάτω:

Η τιμή του καταναλισκομένου ύδατος στο Κρανίδι για τα έτη 2012, 2013 και 2014 ήταν 0,19 ευρώ/κ.μ. για τα πρώτα κυβικά συν το ειδικό τέλος (80%) ενώ η αντίστοιχη τιμή για την Ερμιόνη για τα ίδια έτη ήταν 0,42 ευρώ/κ.μ. για τα πρώτα κυβικά συν το ειδικό τέλος (80%). Είναι φανερό ότι οι καταναλωτές της Ερμιόνης για τα έτη 2012, 2013 και 2014 πλήρωσαν την κατανάλωση ύδατος ακριβότερα απ’ ότι οι καταναλωτές του Κρανιδίου. Με την πρόταση των παραπάνω Αρχών για απάλειψη του ειδικού τέλους (80%) από τους λογαριασμούς των καταναλωτών του τέως Δήμου Ερμιόνης για τα προαναφερόμενα έτη οι τιμές προσεγγίζουν, γεγονός που είναι δίκαιο. Σημειωτέον ότι το Κρανίδι υδρεύεται και από ιδιωτικές γεωτρήσεις οι οποίες πληρώνονται από τη ΔΕΥΑΕΡ ενώ η Ερμιόνη υδρεύεται μόνο από δημοτικές γεωτρήσεις.

Επομένως ο Δήμος Ερμιονίδας θα πρέπει να συνταχθεί με την πρόταση των παραπάνω Αρχών και να παρακάμψει τις αμφίσημες και αντιφατικές μεταξύ τους προτάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου που διατυπώθηκαν με τα με αρ. πρωτ. 47698/3029/7-7-2015 και 50807/1745/29-6-2016 έγγραφά της. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εξ’ άλλου είναι υφισταμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κύριε Δήμαρχε

Ο Συνήγορος του Πολίτη και το Υπουργείο Εσωτερικών δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος, για να επιλύσει σύννομα, δίκαια και προς το συμφέρον των πολιτών το ακανθώδες θέμα των αναδρομικών χρεώσεων του ειδικού τέλους (80%).

Θεωρώ ότι έχετε την πολιτική βούληση να ξεφύγετε από τις αγκυλώσεις της Διοίκησης της ΔΕΥΑΕΡ και να πράξετε τα δέοντα, που θα λειτουργήσουν θετικά στο χτίσιμο της σχέσης Δήμου και δημοτών στη βάση της συναντίληψης του «διεκδικώ και πετυχαίνω».

Γιάννης Δημαράκης
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Ερμιονίδας