Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΔΙΔΥΜΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες ανακατασκευής του αντλιοστασίου στην θέση «Μωριάρη» στην Πελεή της Τ.Κ. Διδύμων. Οι εργασίες περιελάμβαναν την αντικατάσταση της παλαιάς υπόγειας δεξαμενής συλλογής νερού, καθώς η θέση της κάτω από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους είχε στο παρελθόν αποτέλεσμα να εισέρχονται ξένα σώματα όπως λάσπες, φύλλα, κλαδιά και κόπρανα ζώων. Στο σημείο αυτό τοποθετήθηκε νέα δεξαμενή πόσιμου νερού πάνω στην οροφή της υφιστάμενης δεξαμενής, στην οποία συγκεντρώνεται μόνο το νερό της γεώτρησης και όχι της υδρομάστευσης, όπως γινόταν στο παρελθόν.
20150628_133240
Η κατάσταση του αντλιοστασίου στη θέση Μωριάρη, όπως την παραλάβαμε
20160524_200123 (1)
Κατά τις εργασίες ανακατασκευής του αντλιοστασίου
Μετά τη διενέργεια των απαραίτητων αναλύσεων των παραμέτρων της ελεγκτικής παρακολούθησης (μικροβιολογικών και χημικών) και τη διαπίστωση της καταλληλότητας του νερού για υδρευτική χρήση, το νερό που συγκεντρώνεται θα διοχετεύεται με νέα εξωτερική αντλία που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στο βυτίο και στο δίκτυο μεταφοράς προς την κεντρική δεξαμενή συλλογής στην Πελεή.
100_3707
Οι νέα βάνα ασφαλείας και ο νέος κρουνός πυρόσβεσης στη θέση της σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς νερού στη δεξαμενή Πελεής
100_3704
Η νέα δεξαμενή συλλογής νερού από τη γεώτρηση, η νέα εξωτερική αντλία και ο αγωγός σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς νερού
Με την αποπεράτωση του έργου αυτού κατά πρώτον εξασφαλίζουμε σημαντική ποσότητα νερού κατάλληλης ποιότητας για τις ανάγκες υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Διδύμων και κατα δεύτερον επιτυγχάνουμε οικονομία σε σχέση με το παρελθόν, εφόσον δεν απαιτείται η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να μισθώσει επιπλέον γεώτρηση από ιδιώτη.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης