Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015

επ΄ ευκαιρία

Henry Mosler – Christmas Morning


κάτω από το δέντρο ή όχι,
ας αναγνωρίσουμε τα δώρα μας!
είναι μιά καλή αρχή... 

Έλλη Βασιλάκη