Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Απάντηση Μπαλτά σε Ανδριανό για το χρονοδιάγραμμα των εγκαινίων του Βυζαντινού Μουσείου του Άργους
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY
Απάντηση Μπαλτά σε Ανδριανό για το χρονοδιάγραμμα των εγκαινίων του  Βυζαντινού Μουσείου του Άργους: Επιβαρυντικοί παράγοντες ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου και οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές. Αναζητούνται λύσεις για να ολοκληρωθεί το έργο εντός του 2015.
Στην 108/8-10-2015 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ. Ανδριανός με θέμα το χρονοδιάγραμμα των εγκαινίων του Βυζαντινού Μουσείου του Άργους, απάντησε γραπτώς ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Α. Μπαλτάς.
Ο Υπουργός στην απάντησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:
 «Το έργο “Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας – Οργάνωση και λειτουργία μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης (ΟΠΣ 352471) είναι ενταγμένο στο ΕΠ “Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013”, με την αριθ. πρωτ. 1987/9-8-2011 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.189.300 ευρώ (αρχικός προϋπολογισμός: 996.000 ευρώ) και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/165172/98065/5939/3793/13-7-2015 Υ.Α. αυτεπι-στασίας και το σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται η 30-10-2015.
Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα: Το υποέργο 1 “Διεθνής
ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακών προθηκών της μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας” το οποίο έχει ολοκληρωθεί μετά την παραλαβή των μουσειακών προθηκών στις 11.12.2014 και το υποέργο 2 “Συμπληρωματικές εργασίες για την οργάνωση της μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας” το οποίο εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία, αρχικά από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και – μετά την εφαρμογή του νέου Οργανισμού του Υπουργείου – από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.
Όσον αφορά στο υποέργο 2, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, η ΕΦΑ Αργολίδας υπέβαλε αίτημα παράτασης του έργου έως τις 21.12.2015 στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, το οποίο υπεγράφη στις 19-10-2015 από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ προκειμένου να προωθηθεί στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Πελοποννήσου. Η παράταση του έργου κατέστη αναγκαία εξαιτίας των καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, οι οποίες οφείλονται κυρίως: α) στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου της “προμήθειας και εγκατάστασης μεταλλικών εκθεσιακών διαχωριστικών χώρων, μεταλλικών οροφών, μεταλλικών εκθεσιακών κατασκευών και μεταλλικών βάθρων”, λόγω εργασιών που έπρεπε να προηγηθούν καθώς και αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν από αλλοιώσεις στον χρωματισμό τους, β) στην αντικατάσταση μεμονωμένων εκθεμάτων με νέα σημαντικά ευρήματα από τις αρχαιολογικές έρευνες της Εφορείας, γ) στη διακοπή της συντήρησης των μεταλλικών εκθεμάτων από ειδικευμένους συντηρητές της τέως αρμόδιας 25ης ΕΒΑ και την αδυναμία συντήρησής τους από συντηρητές της ΕΦΑ Αργολίδας, δ) στη συμπληρωματική στήριξη των εκτός προθηκών αντικειμένων που εκτίθενται ελεύθερα στα μεταλλικά εκθεσιακά βάθρα με plexiglass  για λόγους ασφαλείας και προστασίας τους.
Επιβαρυντικοί παράγοντες για την ομαλή πορεία του έργου υπήρξαν, σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία, (α) η εφαρμογή του νέου Οργανισμού του Υπουργείου (του 2014) με τη συνακόλουθη κατάργηση Υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων και (β) οι επιβληθέντες περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλονται προσπάθειες και αναζητούνται διαρκώς λύσεις από την αρμόδια Εφορεία σε συνεργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Πελοποννήσου, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί εντός του 2015».