Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Και μεταπάλι τα φράγματα

Στη φωτογραφία τα φράγματα της Ελλάδας, κάπου 129.

Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Αργολίδα, ώ του θαύματος! Οι περιοχές αυτές που χαρακτηρίζονται ως άνυδρες με τα μεγαλύτερα προβλήματα ερήμωσης κ.λ.π., κ.λ.π., έχουν ένα και μόνο φράγμα : την υδατοδεξαμενή στον Καρατζά!

Σπολάτη!

Το νερό η πηγή της ζωής!

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος